En by i belejring VI

by Junikredsen

Militante demonstranter fra Climate Justice Action marcherede i går for første gang i danske gader.

Som tidligere påpeget af Junikredsen, så handler FN’s klima-popmøde indenfor murene dybest set om at bruge klimaforandringerne som rambuk for etableringen af en art global velfærdsstat, hvor de flittige og dygtige nationer skal betale gildet for de andre.

Udenfor murene kræver organisationer som Climate Justice Action mere ærligt en ”anti-kapitalistisk løsning” på de klima-ændringer, som ingen reelt kender årsagen til. Disse gruppers had til popmødet skyldes altså med andre ord, at FN (endnu) ikke ønsker at indføre regulær kommunisme.

Bag klima-popmødets glatte facade planlægges global neosocialisme.

Udenfor på gaden stikker kommunismen derimod gerne sit grimme fjæs frem.

Men gennem konsekvent brug af præventive anholdelser lykkedes det lørdag atter dansk politi at holde de værste klima-bøller fra ind- og udland i kort snor. Op mod tusind anholdelser satte en effektiv stopper for stenkast og ildspåsættelse.

Dele af dansk presse gav efterfølgende flere ”aktivister” frit løb i spalterne med dramatiske historier om forfatningsbrud, politibrutalitet og tortur.

Pressen viste ingen interesse i at tjekke disse sandhedsvidners baggrund. Flere ville kun udtale sig anonymt, mens andre gerne ville se deres navn i avisen. Flere af disse personer illustrerer hvem klima-hysterikerne i virkeligheden er:

Jacob Hartmann beskrives neutralt som ”københavner” og ”civilingeniør”. I virkeligheden er han ansat i Greenpeace, en yderliggående miljøorganisation kendt fra bl.a. Brent Spar-skandalen. Jacob Hartmann er efter eget udsagn tidligere blevet anholdt i forbindelse med militante miljøaktioner for Greenpeace, men blev op til klima-popmødet alligevel hyret som kampagneleder af Københavns Kommune.

Rasmus Pinnerup skildres som ”medicinstuderende og ”libertær socialist”. Det oplyses ingen steder, at han driver et berygtet mødested for venstreekstremister på internettet, stiftet af Enhedslistens web-master Simon ”Sunshine” Shine.

Helga Mathiassen omtales som pæn RUC-studerende, men er et kendt medlem af Socialistisk Ungdomsfront, der har en samarbejdsaftale med Enhedslisten.

Julie Leonnartsson (sic.) er tilsyneladende blot en stakkels ”66-årig kunstmaler” fra Sverige, der ”sad på jorden i timevis”. Ifølge ”Julie” lånte en dansk betjent ham en telefon, så han kunne ringe til sin kone, der også agerede demonstrant. Det havde den godhjertede betjent måske ikke gjort hvis han havde vidst, hvem konen var. Leonardsson er nemlig gift med en vis Anne Feeney, der bl.a. er medlem af en af de ældste terrororganisationer i verden, Industrial Workers of The World.

Ægteskabet med Anne Feeney er som sådan ikke overraskende. Håkan “Julie” Leonardsson er selv en gammel kending fra den yderste venstrefløj. Han har i mange år bl.a. agiteret imod samfundet gennem ondskabsfulde tegninger, som hans meningsfæller kalder satire. I Danmark hyldes han især af Stalin-tilbederne i Arbejderpartiet Kommunisterne (kendt for sit voldsdømte medlem Lars Grenaa).

Forvandligsnummeret: Det ene øjeblik fredelig demonstrant...

... det næste øjeblik maskeret gadekriger. Hvor længe lader myndigheder sig dog bedrage?

I det hele taget forekommer det som om, at de forskellige kamporganisationer har vanskeligt ved at finde offentlige repræsentanter med et nogenlunde uplettet navn. I hvert fald synes samtlige danske repræsentanter at kunne spores til den yderste venstrefløj. I flæng kan bl.a. nævnes Erik Storrud (KlimaX), Niels Fastrup (Civilsamfundets Klimaforum), Mads Kissow (KlimaX, KlimaKollektivet), Stine Gry Jonassen (Climate Justice Action), Tannie Nybroe (Climate Justice Action og Greenpeace), Peter Saxtrup Nielsen (Climate Justice Action) og Anna Kollerup Nystrup (KlimaKollektivet, Climate Justice Action).

Climate Justice Action må ikke forveksles med Peoples Climate Action (PCA), der omfatter normale interesseorganisationer såsom Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden. PCA omfatter dog også grupper som Greenpeace og Mellemfolkeligt Samvirke, der har tæt tilknytning til det yderste venstre.

Climate Justice Action omfatter derimod grupper såsom KlimaKollektivet, KlimaX og NOAH, der planlægger et fælles indbrudsforsøg mod Bella Centret den 16. december. Officielt har man strittet den farligste gruppe, Never Trust A Cop, ud af organisationen. Men dén melding tillader vi os her på Junikredsen at tvivle på…

_