Om

Junikredsen er et pro-vestligt interessefællesskab, der i kritisk lys betragter tidens egalitaristiske, biofobiske og xenofile åndsklima.