Junikredsen

Research – Formidling – Opinion

Tag: Internationalt Forum

Antifascistisk Aktion, Politiken og Kafa-X

INTRO: NØRREBRO 1998

I 1998 overfaldes parlamentarikeren Pia Kjærsgaard på Nørrebro. Hun søger efterfølgende tilflugt i bank, der omringes af sortklædte autonome. Kjærsgaard slipper først væk da bevæbnet politi ankommer til stedet.

Selv om den formodede gerningsmand, Frank Piasecki Poulsen fra TV-Stop, har nære relationer til Antifascistisk Aktion (AFA), bliver det venstreorienterede tæskehold aldrig officielt sat i forbindelse med volden mod Dansk Folkepartis leder.

Frank Poulsens TV-Stop filmede ivrigt begivenhederne. Junikredsen har for nylig gennemgået de gamle optagelser og kan i dag dokumentere, at belejringen af Kjærsgaards tilflugtsted blev orkestreret af AFA-medlemmer.

På nedenstående billeder ser man først et kvindeligt AFA-medlem dukke op med propagandamateriale, som hun overdrager til en sortklædt og formummet mand, der optrådte som leder af det autonome pøbel.

Det prominente AFA-medlem lokker dernæst indvandrerbørn til at opklæbe AFA’s propaganda på facaden af den bankbygning, hvor en forslået og skræmt Pia Kjærsgaard har søgt tilflugt.

Mens dette står på, bliver den formummede mand opdækket af en brutalt udseende gadekriger, der vagtsomt holder øje med gaden.

Af billederne fremgår det ikke umiddelbart, at de på bankfacaden opsatte klistermærker er propaganda for Antifascistisk Aktion. Men Junikredsen kan afsløre, at materialet blev fremstillet i forbindelse med kampagnen ‘Stop Udvisningerne’, som AFA søsatte året før.

Propagandamaterialet for denne kampagne blev trykt både med og uden AFA’s navn. I forbindelse med overfaldet på Pia Kjærsgaard valgte tæskeholdet den anonyme variant.

En kvinde fra AFA dukker hastigt op og giver det medbragte propagandamateriale videre til gruppens formummede leder.

Det fremtrædende AFA-medlem lokker dernæst indvandrerbørn til at opklæbe AFA's klistermærker på facaden af Pia Kjærsgaards tilflugtssted.

Mens dette foregår, dækkes den sortklædte leder af en rå type (yderst t.v.), der vagtsomt afpatruljerer gaden.

Propagandaen for AFA´s kampagne 'Stop Udvisningerne' blev trykt både med og uden Antifascistisk Aktions navn og daværende adresse.

Siden overfaldet på Nørrebro i 1998 har Pia Kjærsgaard levet under fast beskyttelse af PET. Her tolv år senere har efterretningstjenesten rejst sigtelse efter straffelovens terrorparagraffer mod et ledende AFA-medlem. Dagbladet Politiken giver i den anledning det venstreorienterede tæskehold et klap på skulderen.

. . .

I forrige uge blev der rundsendt en advarsel til dansksindede borgere om, at journalister fra dagbladet Politiken angiveligt forsøgte at indsamle information om venstrefløjens tæskehold, Antifascistisk Aktion (AFA).

AFA-relationer
Ifølge advarslen skulle eventuelle kontaktede borgere være opmærksomme på, at Politiken har tætte relationer til AFA. Fra Enhedslistens daværende ugeavis ’Socialisten Weekend’ rekrutterede man for nogle år siden således Jakob Martin Strid, der som tegner, grafiker og layouter var et prominent AFA-medlem.

Efter kun et år på Politiken, hvor han bl.a. nåede at true historikeren Lars Hedegaard på livet, forlod Jakob Martin Strid af egen drift avisen. På redaktionen begræd man hans afgang og understregede, at man gerne ser ham tilbage i folden.

På det seneste har dagbladet Politiken rekrutteret AFA’s sagnomspundne general, Balder Bergman Johansen, der driver håndværkerfirmaet Logik & Co. på Nørrebro, som medlem af en ”tænketank”, der skal knuse ungdomsarbejdsløsheden.

Balder Johansen blev i 1999 anholdt under en aktion for Ungdomshuset.

Sammen med den nyligt afdøde Martin Lindblom dannede Balder Johansen i 1992 AFA og er i dag en af generalerne bag Kirkeasyl. Han driver tillige foreningen Strictly Underground, der har finansieret AFA og sammen med tæskeholdet forfulgt journalisten Lars Villemoes.

Afsenderen af forrige uges advarsel mod dagbladet Politiken påpegede, at der derfor måtte herske stor usikkerhed om, hvor avisens informationer havner henne, ligesom afsenderen anså det for givet, at en eventuel artikel i Politiken om AFA ville blive konstrueret i samarbejde med tæskeholdet.

Rabiat debattør
Junikredsen kan bekræfte ovenstående oplysninger om Politikens relation til AFA. Avisens alliance med voldsberedte ”antifascister” (dybest set pro-kommunister) bekræftes tillige af en anden skikkelse.

Politiken har nemlig også rekrutteret den ekstreme venstrefløjsdebattør Rune Engelbreth Larsen som bl.a. fast giftspreder mod Dansk Folkeparti. Engelbreth Larsen har efter alt at dømme aldrig været medlem af AFA, men har beviseligt samarbejdet med Foreningen Demos, da denne stadig gjorde tjeneste som tæskeholdets efterretningstjeneste.

Rune Engelbreth Larsen har tidligere opfordret til at møde fascismen slag for slag. Hans voldsopfordringer blev senere ledsaget af nøje instrukser til herboende muslimer om, hvordan de lovligt bør anskaffe sig skydevåben til fremtidigt selvforsvar mod den danske befolkning.

Rune Engelbreth Larsens omhyggelige våbeninstruks er i dag en populær tekst blandt ”antifascister” og danner formodentligt, sammen med bl.a. våbenindkøb i Tyskland, en del af baggrunden for PET’s advarsel om, at disse kredse i stigende grad forsøger at anskaffe sig våben.

Rune Engelbreth Larsens våbeninstrukser er i dag en populær tekst blandt venstrerabiate. Nederst t.h. en reklame for Autonomt Info.

Begrundet mistanke
Dagbladet Politiken havde søndag den 14. marts ganske rigtigt en større historie om tæskeholdet Antifascistisk Aktion, fordelt på tre artikler. Inden vi går til indholdet af disse artikler, vil vi dog gerne knytte et par kommentarer til forrige uges advarsel, som nogen – er vi bekendt med – har opfattet som lige lovlig konspiratorisk.

Dagbladet Politiken er i de senere år blevet mere ekstremistisk. Avisen er i dag stærkt regeringsfjendtlig og agiterer for en tilbagevenden til pro-socialistiske og pro-muslimske tilstande. Man ønsker kort sagt flere skatter og flere muslimer.

Samtidig står det fast, at venstrefløjens private efterretningstjenester får bistand af journalister tilknyttet massemedierne. Det har den nu afdøde Demos-fører Erik Jensen bl.a. indrømmet i et interview, ligesom professionelle pressefotografer beviseligt er i sold hos Redox.

Ser man på de to journalister – Bo Maltesen og Claus Blok Thomsen – så kan man også konstatere, at ingen af dem optræder blandt de 38 Politiken-medarbejdere, der offentligt har protesteret mod bladets knæfald for muslimers forlangender i forbindelse med de såkaldte Muhammed-tegninger.

Af Maltesens og Blok Thomsens historie fremgår det endvidere, at de faktisk har været i direkte og personlig kontakt med repræsentanter for Antifascistisk Aktion, der får fri taletid i avisens spalter.

Man kan altså sige, at der foreligger en begrundet mistanke mod Bo Maltesen og Claus Blok Thomsen for at have givet eventuelle oplysninger om anti-kommunister til AFA. Men beviser er der ikke.

Pseudo-afsløring om Kafa-X
Søndag den 14. marts rungede det på forsiden af Politiken Kommune giver støtte til ekstreme antifascister. I Bo Maltesens og Claus Blok Thomsens artikel kunne man bl.a. læse:

På sin hjemmeside skriver Antifascistisk Aktion, at den har postadresse i nogle kælderlokaler i Korsgade 19 i København… Lokalerne bliver officielt udlejet til en forening, der kalder sig Foreningen af 1.1. 1993, og som siden 2001 hvert år typisk har fået mellem 35.000 og 40.000 kroner i huslejetilskud af Københavns Kommune.

Man skal dog helt om på side 7 i søndagstillægget PS før det oplyses, at de omtalte kælderlokaler huser Kafa-X, der frem til december 1999 havde adresse i Blågårdsgade 12, ligeledes Nørrebro.

Autonome Revolutionære
I april 1993 kunne journalisten Lars Villemoes i Weekendavisen berette:

Indtil den 1. april i år havde Autonome Revolutionære rummelige butikslokaler i Blågårdsgade 12, tæt ved det, der blev gadekampens centrum den 18.-19. maj. Disse lokaler har de sidste seks uger været prydet af plakater fra Antifascistisk Aktion.

Autonome Revolutionære, der efter Villemoes’ afsløringer omdøbte sig til Autonomi Kollektivet og i dag kalder sig Autonomt Infoservice, blev dannet i 1987 af østrigeren Alfred Lang som en dansk støttegruppe til den tyske terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF), der i årene 1970 til 1997 myrdede 34 mennesker alene i Tyskland.

Fra Blågårdsgade nr. 12 drev Autonome Revolutionære en tilsyneladende tilforladelig bogcafé ved navn Zapata. Men indenfor, kunne journalisten Lars Leergaard berette, var billedet anderledes mørkt:

På Alfred Langs kontor i hans bogbutik ”Zapata” ligger der en tysksproget huskeseddel til aktions-udflugter. Gode råd om hjelme, benskinner og forbindinger til brug ”i marken”.
På bogcafeens hylder finder man blandt andet en håndbog for by-guerilla, et 169 siders stort RAF-dokument om ”henrettelsen” af direktøren for Deutsche Bank, Alfred Herhaussen.

International terrorist
Efter afsløringen af Kommunistisk Arbejderkreds (KAK), bedre kendt som Blekingegadebanden, dannede Foreningen Demos en støttegruppe, der fik navnet Antirepressionsguppen, for bandens fængslede medlemmer, heriblandt hovedmændene Torkil Lauesen og Niels Jørgensen.

Da den schweiziske terrorist Marc Rudin få år senere blev fanget, dannede Autonome Revolutionære den personlige støttegruppe Antirepressionsgruppen Marc Rudin.

På ordre fra den arabiske terrororganisation PFLP bistod Marc Rudin, der allerede var efterlyst for et bombeattentat i sit hjemland, den danske kommunistgruppe med et millionrøveri mod Købmagergades Postkontor. Det var under dette røveri, at banden myrdede den 22-årige politibetjent Jesper Egtved Hansen.

René Karpantschof leder i 1990 en demonstration udenfor Østre Landsret til støtte for Blekingegadebanden.

Fem år senere begår René Karpantschof et omfattende indlæg Enhedslisten avis 'Den Røde Tråd' sammen med Torkil Lauesen og Niels Jørgensen fra Blekingegadebanden. De tre kumpaner skælder bl.a. ud over, at en venstrefløjsdebattør "finder et udtryk for de autonomes manglende demokratiske ånd ånd i deres støtte til Marc Rudin... og deres kontakt til Blekingegadebanden."

AFA og Antiimperialistisk Plenum
Autonome Revolutionære samarbejdede i disse år, bl.a. i sammenslutningen Antiimperialistisk Plenum, tæt med gruppen Den Røde Bande, der blandt sine fremtrædende medlemmer talte Christian Zwettler (ligeledes østriger), Jakob Martin Strid og Martin Lindblom, der alle tillige var fremtrædende medlemmer af Antifascistisk Aktion.

Christian Zwettlers danskfødte hustru, Anette Zwettler, der i dag kalder sig Gia Zwettler, vedgik i et interview i 1997, at Den Røde Bande var dannet med RAF som forbillede og at den danske gruppe pønsede på egentlige terrorhandlinger. Man nåede et par bankrøverier, inden gruppen med fængslingen af bl.a. lederen Zwettler blev standset af myndighederne.

Alfred Langs mangeårige partnerske, Inge Kongsgaard Hansen, leder i 1997 en demonstration til støtte for Marc Rudin. Blandt deltagerne så man René Karpantschofs gode ven, Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden.

Fra Zapata til Kafa-X
Det var således ikke noget tilfælde, at Autonome Revolutionære i 1993 overdrog sine lokaler til AFA. Og året efter Lars Villemoes’ afsløring bekræftede ledende autonome i deres bog De Autonome da også, at det faktisk var grupperne Revolutionære Feminister og Antifascistisk Aktion, der i sin tid tog initiativet til Kafa-X. (Revolutionære Feminister er for længst opløst.)

Udsnit af side fra Københavns Kommunes Folkeoplysningssekretariats årsrapport 1995.

Københavns Kommune har, via Foreningen af 1/1 1993, støttet Kafa-X over en langt længere årrække end det påstås af Politiken. Af årsberetningen for 1995 fra Københavns Kommunes Folkeoplysningssekretariat fremgår det således, at foreningen allerede den gang modtog økonomiske tilskud til aktiviteter for børn og unge.

Dagbladet Politiken fortæller altså ikke noget egentligt nyt om Kafa-X, men skjuler de stærke terrorsympatier i både dens og AFA’s forhistorie.

Camilla Esser
Foreningen af 1/1 1993’s ansvarlige overfor Københavns Kommune var i 1990erne Camilla Esser fra Antifascistisk Aktion.

Da Camilla Essers navn blev nævnt offentligt i 1997, forsvandt hun som dug for solen. Junikredsen kan dog afsløre, at hun i 1994 blev anholdt sammen med bl.a. Balder Johansen og den dømte bankrøver Christian Zwettler, da en svært bevæbnet AFA-gruppe blev stoppet i en bus.

Camilla Esser er for nylig dukket op igen for en kort bemærkning. Det skete da hun ikke kunne modstå fristelsen til en dydig kommentar til René Karpantschofs hengivne afsked på Modkraft med sit gamle idol, slagsbroderen Martin Lindblom fra AFA.

Camilla Esser hylder på Modkraft den afødede AFA-fører Martin Lindblom.

Lindblom (t.h.) angriber en tilfældig tilskuer, Køge 1997. "Martin var min helt", skrev Karpantschof ved AFA-førerens død forrige år.

Lindblom (t.h.) i aktion i Køge 1997. "Martin var min helt", skrev René Karpantschof ved AFA-føreren død forrige år.

Af andre gamle kendinge, der måtte græde ud til Karpantschofs mindelige ord om sin erklærede helt, kan nævnes Jakob Martin Strid, Alfred Lang og… Kafa-X.

Camilla Essers rolle er i dag tilsyneladende overtaget af Karoline Siemen fra Østerbro, der bl.a. står bag en hjemmeside for Kafa-X. Karoline Siemen er tillige medlem af gruppen Internationalt Forum, hvis leder er identisk med netop Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden, der fik ti års fængsel for sin deltagelse i røveriet mod Købmagergades Postkontor.

Karoline siemen fra Østerbro er registrant for Kafa-X' hjemmeside.

Karoline Siemen som hun præsenterer sig på Facebook.

Overfladisk interview
Inden vi behandler Politikens hovedhistorie om Antifascistisk Aktion, skal vi lige kaste et kort blik på et ledsagende interview med to medlemmer af tæskeholdet.

En markant del af interviewet bruges til at menneskeliggøre AFA-medlemmerne, hvis påståede personlige baggrund oprulles for læseren. I resten af det ukritiske interview siger de to bøller ikke andet end hvad AFA allerede har sagt i en tidligere pressemeddelelse.

Selv de mest åbenlyse løgne om AFA’s erklærede og udstrakte brug af vold får lov til at stå uimodsagte af Politiken. Heller ikke gruppens automatstempling af sine ofre som ”nazister” konfronteres af de to journalister, der i stedet pligtskyldigt nedfælder dybsindigheder såsom Nazismen er ikke stor i dag, men den har større grobund nu end for fem år siden på grund af regeringens politik

Gruppens medlemmer vedgår dog for første gang offentligt, at AFA er organiseret som et regulært forbrydersyndikat, hvor man kun på opfordring fra banden selv kan blive medlem.

Det stort opsatte interview strækker sig over to spalter og er for så vidt interessant fordi det – sammen med førnævnte pressemeddelelse – bekræfter, hvordan AFA, under pres fra den verserende terror-sag mod lederfiguren A.C., nu forsøger at tale sig fra sine mange voldelige ugerninger og udtalelser.

En taktik, som dagbladet Politiken ikke stiller spørgsmålstegn ved.

Klap på skulderen
Søndagspolitikens hovedhistorie om Antifascistisk Aktion baserer sig bl.a. på ukritiske interviews med Pelle Dragsted og René Elley Karpantschof. Uimodsagt får Dragsted lov til at påstå, at han i dag tager afstand fra vold, og Karpantschof får lige så uimodsagt lov til at hævde, at han aldrig har været medlem af AFA.

René Karpantschof blev i 1999 anholdt under en aktion for Ungdomshuset.

Derimod får ingen af AFA’s mange voldsofre lov til at ytre sig. Faktisk optræder glosen ’offer’ slet ikke i forbindelse med Politikens omtale af AFA’s vold. Disse ansigtsløse mennesker beskrives i bedste AFA-retorik derimod konsekvent som nazister, højreekstremister og yderliggående højreorienterede (gloser som ’venstreekstremist’ og ’kommunist’ optræder selvsagt ikke), eller endog ironisk som f.eks. to tørstige herrer. Lige så smilende beskrives AFA’s vold som bl.a. kvikke bøllebank og masser af godnatkys.

Ved hjælp at dæmonisering og ironisk distance manipulerer Politiken altså med sit stof således, at læseren ikke kan føle meget andet end ligegyldighed med de lidelser, som AFA påfører sine voldsofre. Omvendt skildres AFA’s medlemmer som mennesker af kød og blod, som læseren ikke blot kan identificerer sig med, men endog have respekt for. AFA’s medlemmer har bl.a. evnen til at planlægge, er psykisk stærke og stoler på hinanden.

Set fra den yderste venstrefløjs synspunkt tempereres disse klap på skulderen til deres tæskehold dog af Politikens skildring af den bandekrig mellem højre- og venstreradikale, som venstreekstremisterne – ført an af Enhedslisten – hårdnakket benægter eksisterer. Dog sørger Politiken omhyggeligt for kun at præsentere bandekrigen som PET’s opfattelse.

Terrorlovgivningen mod AFA
Dagbladet Politiken kommer i sit forstående portræt af AFA ind på et forhold, der ikke tidligere har været omtalt i pressen. Ifølge Politiken er den 23-årige A.C., der bl.a. opererede fra en lejlighed i Fredericia, sigtet efter den ”milde terrorparagraf” fordi han

… har været leder af Antifascistisk Aktion, AFA, ”der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen”.

Politiken citerer straffelovens paragraf 114f, der i sin helhed lyder:

Den, som deltager i eller yder væsentlig økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.

Det har tidligere været fremme i pressen, at A.C. er sigtet for økonomisk støtte til en terrororganisation, men der er så vidt vides ikke tidligere blevet sat navn på organisationen. Nemlig Antifascistisk Aktion.

Bliver AFA’s hovedmand dømt efter terrorloven betyder det altså samtidig, at Antifascistisk Aktion i også lovens forstand er en terrororganisation på linje med FARC og PFLP, som en række venstreekstremister efter samme paragraf allerede er dømt for at have støttet.

I yderste konsekvens kan sagen derfor også betyde, at f.eks. AFA’s dækorganisation – Foreningen af 1/1 1993 – kunne dømmes efter samme paragraf. Siden loven blev vedtaget i 2006 har man da også kunne iagttage hvordan bl.a. Demos og Enhedslisten har haft travlt med at slette sporene efter deres tætte samarbejde med tæskeholdet.

Mulig optrapning
AFA’s vold er politisk motiveret. Gruppens voldsofre tæskes for de holdninger til væsentlige samfundsspørgsmål, som venstrefløjen vil have bragt til tavshed. Det skriver man f.eks. ligeud i sit originale ’manifest’:

Når det gælder fascister og nazister, vil vi aldrig lade dem holde møder eller demonstrationer offentligt, og hvis det kræver et slagsmål at stoppe dem, er vi parate til at tage det.

Den vold, der i begrænset omfang udøves mod kommunister, er derimod primært ikke politisk motiveret, men udspringer som oftest af konkrete voldelige overgreb begået mod venstrefløjs- og indvandringskritikere. Det viser bl.a. en række domme mod medlemmer af gruppen White Pride i Århus.

Hvis krigen mod terror kan presse venstrefløjen til at afstå fra vold, så kunne den meget omtalte bandekrig derfor uden tvivl gå i sig selv igen. Men venstreorienterede har generelt ikke respekt for loven og begynder de først at opfatte deres metoder som moralsk acceptable også udenfor deres eget miljø, kunne de lige så vel finde på at gribe til de skydevåben, som PET mistænker dem for at ville anskaffe sig.

Deri ligger Politikens ansvarsløshed.

_

Og så er der en anden ting, der adskiller os fra den øvrige venstrefløj, nemlig at vi ikke nøjes med at snakke om militante midler, men også af og til tager dem i brug. Når det f.eks. gælder fascister og nazister, vil vi aldrig lade dem holde møder eller demonstrationer offentligt, og hvis det kræver et slagsmål at stoppe dem, er vi parate til at tage det.
Antifascistisk Aktions program fra 1994.

Hvis det virkeligt var mit mål, så kunne jeg skære halsen over på dig nu.
Martin Lindblom til folkevalgt politiker, Information 1995.

Som om vi ikke kunne finde ud af slås med politiet i 20 graders kulde..
”Martin Nielsen” (Martin Lindblom), Ekstra Bladet 1996.

Hvorfor så ikke tage afstand fra volden?
Jeg ville føle mig åndssvag, hvis jeg skulle stille mig op og argumentere for min sag på lovlig vis.

Interview med ”Jørgen” fra AFA, Politiken 1997.

Volden er et nødvendigt onde, som kun benyttes for at opnå helt bestemte mål.
”Anders” (Martin Lindblom) fra AFA, Ekstra Bladet 1997.

Vi ville måske nok åbne vores grænser for et vist antal fjender, men vi ville samtidig få mange, mange flere venner, der ville tæve dem sammen med os!
AFA’s erklæring i forbindelse med kampagnen ’Stop Udvisningerne’, Propaganda 1997.

Hvis de stikker deres grimme fjæs den mindste smule frem, så får de tæsk.
Anonym AFA-talsmand, Ekstra Bladet 1998.

Danmark bliver ikke spurgt mere – Danmark bliver bedt om at holde kæft!
AFA’s erklæring i forbindelse med kampagnen ’Hold Kæft Danmark’, Propaganda 1998.

Nu ved nazisterne hvad der venter dem… Nazisterne bruger selv vold. Og hvis de vil, så kan de slås med os.
”Anders Lind” fra AFA, Ekstra Bladet 1999.

Generelt går vi ikke af vejen for et slagsmål… så længe folk ligger på skadestuen, kan de i hvert fald ikke deltage i nazistiske møder.
Anonym AFA-talsmand, Jyllandsposten 2005.

Og det betyder at vi fysisk vil forhindre dem i at manifestere sig ved f.eks. demonstrationer eller møder. Og selvom vi virkelig helst vil undgå det, er vi parate til at tage et eventuelt slagsmål for at stoppe dem.
AFA’s program, revideret ca. 2005.

Uanset hvor de prøver at forsamle sig, skal de jages væk. Uanset hvordan de forsøger at organisere sig, skal deres strukturer angribes og knuses med ord og handling.
AFA’s erklæring af 26. februar 2010.

Accepterer AFA brugen af vold?
Jeg er tilbøjelig til at svare nej…
Interview med ”Kristoffer” fra AFA, Politiken fjorten dage og en terror-sigtelse senere.

*

Spot på venstrefløjens historieforfalskere

Ifølge 180grader.dk har portalen Fagenes Infoguide gennem længere tid linket til “Leksikon for det 21. århundrede”, en omfattende hjemmeside drevet af den yderste venstrefløj. Efter en klage fra uddannelsesforstander for Handels- og Teknisk Gymnasium Nordsjælland, Niels Westy Munch-Holbek, er denne trafik indtil videre ophørt.

Ifølge Niels Westy Munch-Holbek drives den pågældende hjemmeside af Venstresocialisterne, der er medstifter af Enhedslisten. Uddannelsesforstanderen påpeger, at det påståede leksikon er “en stor gang politisk propaganda…  fyldt med historieforvanskning”.

“Leksikonets” bidragydere består i vid udstrækning af (ofte gammelkendte)  venstreorienterede akademikere, men også af nuværende og tidligere medlemmer af ekstremistiske grupper såsom Autonomi Kollektivet/Autonomt Infoservice, Blekingegadebanden, Internationalt Forum og Foreningen Demos.

Sidens ankermand, Albert Jensen, er også webmaster i firmaet Fighters+Lovers, der økonomisk støtter terrororganisationerne PFLP og FARC. Udover Venstresocialisterne er Albert Jensen, sammen med hovedmanden bag Fighters+Lovers Michael Schølardt, aktiv i Internationalt Forum, hvor man arbejder tæt sammen med Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden.

Venstrefløjens “Leksikon for det 21. århundrede” er ubestrideligt et historieforfalskende projekt. F.eks. hævder man om afslutningen på Vietnamkrigen, at “Den 30. april 1975 drog Vietcong sejrrigt ind i Saigon”, og “Saigon-regimet overgav sig til befrielsesfronten.” Disse udsagn er lodret løgn: Saigon blev indtaget af pansertropper fra det kommunistiske diktatur i Nordvietnam. Viet Cong – “befrielsesbevægelsen” – ophørte efter Tet-offensiven i 1968 som militær faktor i Vietnamkrigen. Iøvrigt fortier venstrefløjens “leksikon” også, at den kommunistiske Tet-offensiv blev indledt under en våbenhvile, aftalt på initiativ af kommunisterne.

Et andet hurtigt eksempel på venstrefløjsforfalskning: Om præsident Salvador Allende fra Chile skriver man, at han blev “Dræbt ved militærkuppet 11. september 1973.” Også dette er usandt: I stedet for at modtage et tilbud om frit lejde fra de oprørske militærenheder skød marxisten Allende sig i præsidentens kontor, angiveligt med en sovjettisk fremstillet AK-47 – en personlig gave fra Cuba diktator, Fidel Castro.

Og sådan kunne man blive ved…

Opdatering
I en tidligere artikel på 180grader.dk bliver der anført endnu mere absurde eksempler på venstrefløjens historieforfalskning end vi her på Junikredsen har peget på. Historien om offentlige myndigheders delagtighed i udbredelsen af venstrefløjens historieforfalskning blev oprindeligt lanceret af Weekendavisen, men artiklen er desværre ikke lagt på nettet.

… og i mellemtiden hvidvasker det venstreorienterede dagblad Information sig selv for beskyldninger om såkaldt venstre-fascisme

Topterrorist aflivet m.m.

Kommunisten Raul Reyes, næstkommanderende i den marxistiske terrororganisation FARC, blev for få dage siden ombragt under ildkamp med de columbianske myndighederne.
En væsentlig del af den danske venstrefløjs terrorstøtte går netop til FARC, ligesom Raul Reyes personligt havde forbindelse til bl.a. den indflydelsesrige gruppe Internationalt Forum, der ledes af Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden. Alligevel har man på den danske venstrefløj været forbavsende tavs om Reyes’ dødsfald. Tilsyneladende afventer man FARCs reaktion.

I mellemtiden udstøder Enhedsliste-sympatisører dødstrusler mod dansk politi i forsøg på at true sig til et nyt såkaldt ungdomshus.

I modsætning til FARC i Columbia lykkedes det en anden socialistisk organisation, Khmer Rouge i Cambodia, at skyde sig til magten. Man kan i dag bese resultatet – The Killing Fields. I Danmark blev Khmer Rouge støtte af bla. Kommunistisk Arbejderparti (KAP), der (naturligvis) var med til at grundlægge Enhedslisten.

Venstreekstreme bag terror-netværk

Mandag den 27. februar 2007 fordømte FN samme weekends massakre i Columbia, hvor den kommunistiske terrorgruppe FARC myrdede ni uskyldige mennesker. Massakren, der af FN betegnes som en krigsforbrydelse, skete lidt uden for byen Puerto Rico, hvor FARC i maj 2005 også myrdede fem byrådsmedlemmer.

FARCs svar på FNs fordømmelse kom promte. Allerede samme mandags eftermiddag angreb terrorgruppen et byrådsmøde i byen Rivera og myrdede syv byrådsmedlemmer, mens yderligere tre blev såret.

Sine morderiske aktiviteter finansierer FARC gennem omfattende handel med kokain. I Sydamerika støttes gruppen af Cubas diktator, Fidel Castro, samt af Venezuelas kommunistiske præsident, Hugo Chavez. FARCs bombekommandoer trænes af IRA, og der er forbindelse til terrorgrupper i bl.a. Spanien og Mellemøsten – og til terrorsympatisører i Danmark.

FARC og Danmark
Danmark har i flere år været et centralt land for FARCs propagandavirksomhed. I september 2003 blev det således afsløret, at terrorgruppens internetorgan ANNCOL blev hostet af et dansk firma, der først blev udpeget som Monsun, et mindre firma på Nørrebro oprettet af afgåede medarbejdere fra Enhedslistens ugeavis, “Socialisten Weekend”, der blev lukket i 2001.

Monsun, der også står bag AFA-lederen Martin Lindbloms hjemmeside Modkraft, nægtede i første omgang at udtale sig om sagen, men henviste pressen til gruppen Internationalt Forum, der heller ikke ville udtale sig.

Internationalt Forum drives af bl.a. Torkil Lauesen, der i 1988 sammen med den internationale terrorist Marc Rudin deltog i mordet på den 22-årige politibetjent Jesper Egtved Hansen. Marc Rudin arbejder i dag under dæknavnet “Jihad Mansour” med propaganda for den arabiske terrorgruppe PFLP, som Torkil Lauesens såkaldte Blekingegadebande røvede penge for.

Internationalt Forum lovede at udsende en pressemeddelelse om ANNCOL-sagen, men det gjorde man aldrig. Efter nogen tøven stod Monsun i stedet frem og indrømmede, at man ejede FARCs hjemmeside, men benægtede at man hostede den. Selv om man på sin hjemmeside reklamerer med drift af webhotel, så måtte man nu indrømme, at dette ikke var sandt.

I stedet henviste man til firmaet Catpipe Systems Aps., der driver webhoteller, men ikke reklamerer med det. Catpipe Systems, der ejes af Bernino Lind, blev i 2002 stormet af politiet fordi firmaet lagde serverplads til den autonome gruppe Globale Rødder, der fra sin hjemmeside havde opfordret til et såkaldt DOS-angreb mod det danske EU-formandskabs hjemmeside.

Efter presseomtalen af Catpipes forbindelse til FARC flyttede hjemmesiden ANNCOL til et andet dansk firma, ModuleWeb Aps. i Lynge, hvor den stadig ligger. ANNCOLs redaktionschef er danskeren Leif Larsen, under den kolde krig funktionær i Danmarks Kommunistiske Parti. En mand, der ifølge historikeren Bent Bludnikov stærkt “klynger sig til en undskyldende linie i forhold til kommunisterne”.

Foreningen Oprør
Skandalen omkring hjemmesiden ANNCOL fik dog ikke de venstreekstreme til at dæmpe deres aktiviteter til gavn for terrorgruppen FARC. I efteråret 2004 gik repræsentanter for bl.a. Enhedslisten, Internationalt Forum, DKP/ml og Demos sammen og stiftede dækorganisationen Foreningen Oprør, angiveligt med det formål at indsamle penge til FARC og til Torkil Lauesens gamle arbejdsgiver, PFLP. Få måneder efter gik man til pressen og påstod, at Foreningen Oprør havde indsamlet 100,000 kroner, der var blevet ligeligt fordelt mellem FARC og PFLP. Som bevis fremlagde man et billede, der angiveligt forestillede FARC-medlemmer, der modtog en Irma-pose fuld af penge, samt to kortfattede takkebreve fra terrorgrupperne.

Men politiets undersøgelser viste, at der højest sandsynligt var tale om et mediestunt uden hold i virkeligheden. “Det billede kunne ligeså godt være taget i Frederiksberg Have”, udtalte en ledende politimand, der samtidig påpegede, at der ikke fandtes et eneste fysisk spor af de påståede penge. Med et solidt greb om den columbianske narkohandel lider FARC iøvrigt ikke økonomisk nød, så kommunisternes pengeindsamling kan under alle omstændigheder kun have haft symbolsk værdi.

Opfordring til terrorstøtte
FARCs propagandanetværk i Danmark fandt derfor på et nyt medieegnet påfund. I maj 2005 udsendte man via Foreningen Oprør en opfordring til – ifølge eget udsagn – 300 venstreekstreme grupper i Europa om at indsamle penge til FARC. Opfordringen blev samtidig offentliggjort på Foreningen Oprørs hjemmeside.

Politiet handlede hurtigt og allerede i august kunne man med en dommerkendelse fra Københavns Byret beslaglægge venstrefløjens opfordring til økonomisk kriminalitet. Denne udvikling fik FARCs danske propagandanetværk ud af busken og opfordringen blev nu offentliggjort af alt hvad der kunne krybe og gå på den yderste venstrefløj: Enhedslisten, Modkraft, DKP/ml, Stop Terrorkrigen, Demos, Rød Ungdom, Socialistisk Ungdomsfront, Kommunistpartiet i Danmark (KPiD), Tidsskriftscentret og Venstresocialisterne (VS).

I oktober tabte Foreningen Oprør sagen i Østre Landsret, hvorefter Enhedslisten fjernede opfordringen fra sin hjemmeside. I stedet oprettede man en selvstændig hjemmeside for propagandanetværkets tekst, men i februar 2006 fjernede udbyderen den på politiets anmodning. Det samme skete for DKP/ml og Rød Ungdom.

Den kriminelle opfordring til at yde økonomisk støtte til terrorgruppen FARC ligger derimod stadig på Demos og Modkrafts hjemmesider. De to ekstreme hjemmesider ligger begge på servere tilhørende Catpipe Systems Aps., altså det samme firma, der i 2003 hostede hjemmesiden for FARCs propagadatjeneste, ANNCOL.

“Guerilla Girl”
I november 2005 blev Danmark præsenteret for et betydeligt mere ambitiøst propagandafremstød for terrorgruppen FARC. Det skete med Det danske Filminstituts præsentation af filmen “Guerilla Girl”, instrueret af en vis Frank Piasecki Poulsen.

Den lidt smålumre titel til trods var der tale om et afvæbnende og indforstået portræt af FARCs optræning af en yngre kvinde til terrorist. I pressematerialet fra Det danske Filminstitut forsvarede Frank Poulsen sin propagandafilm med humanistiske fraser om “menneskelig forståelse”, men internt på den yderste venstrefløj indrømmede han i interviews, at filmens formål var at skabe sympati i den danske befolkning for den columbianske terrorgruppe.

Bag propagandafilmen “Guerilla Girl” står firmaet Rumko Enterprises, der drives af en vis Mikkel Skov Petersen. Han oprettede i 1999 hjemmesiden Modkraft og var året efter med til at stifte produktionsselskabet Monsun. Mikkel Skov Petersen er samtidig pressesekretær for Enhedslisten, hvor han bl.a. krisestyrer muslimen Asmaa Abdol-Hamid.

Instruktøren Frank Poulsen er også en gammel kending fra det yderste venstrefløj. I 1998 blev han af Pia Kjærsgaard genkendt som den voldsmand, der overfaldt hende på Nørrebro. I flere dage skjulte Frank Poulsen sig for politiet, men efter hans pågribelse hævdede Kjærsgaard pludseligt, at hun alligevel ikke var sikker. Det står dog fast, at Frank Poulsen dirigerede tropperne, da AFAs tæskehold forsøgte at trænge ind i den bygning, hvor Pia Kjærsgaard havde søgt tilflugt.

Året før – april 1997 – deltog Frank Poulsen sammen med bl.a. Christian Zwettler fra AFA, dømt for væbnet bankrøveri, i et angreb på den peruvianske ambassade fordi myndighederne i Peru med succes havde nedkæmpet terrorgruppen MRTA. En terrorgruppe, som en anden dømt bankrøver – nemlig Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden/Internationalt Forum – samtidig demonstrede for på Københavns Rådhusplads.

Fighters+Lovers
Propagandafilmen “Guerilla Girl” fik ikke den udbredelse som man havde håbet på. Måske fordi Danmarks Radio for én gangs skyld har holdt lidt igen på sin rolle som venstrefløjens ukritiske talerør. I januar 2006 forsøgte den yderste venstrefløj i Danmark sig derfor med et nyt propagadafremstød for terrorgruppen FARC. Med bl.a. Anna Düver fra Socialistisk Arbejderparti (SAP) som frontfigur oprettede man netbutikken Fighters+Lovers, der skulle sælge reklametrøjer for FARC.

Trods sin unge alder er Anna Düver en erfaren aktivist, der bl.a. plejer omgang med Jesper “Ged” Gedved, en berygtet voldsberedt autonom. Politiets efterforskning viste dog, at firmaets egentlige bagmand var Michael Schølardt, faglig sekretær i Enhedslisten.

I forsøg på at omgå loven påstod firmaet, at “Formålet er ikke at udfordre terrorlovene”, men venstreekstremisternes nystiftede firma blev promte lukket af politiet og syv personer er sigtet for overtrædelse af terrorloven.

Firmaets restlager er blevet videregivet til Erik Jensens Demos og overskuddet herfra skal angiveligt gå til “retshjælp til Fighters+Lovers”. I en pressemeddelse skrev man bl.a., at “Foreningen Demos tilslutter sig Fighters & Lovers kampagne mod terrorloven” og afslørede dermed, at oprettelsen af firmaet naturligvis havde været led i den koordinerede propagandakampagne for terrorgruppen FARC.

(Artikel sakset fra internettet og lettere omskrevet. Alle oplysninger er så vidt muligt efterprøvet.)

Byret blåstempler terrorstøtte

Mens danske soldater dør i kamp mod international terrorisme, øger venstrefløjen sin økonomiske terrorstøtte. Denne trafik er nu blåsstemplet af Københavns Byret, der den 13. december frifandt tøjfirmaet Fighters+Lovers.

 

Fighers+Lovers er forretningsfacade for partiet Venstresocialisterne (VS), der videre er en del af Enhedslisten. Firmaets direktør er en højtstående Enhedsliste-funktionær ved navn Michael Schølardt, der udover sine aktiviteter i VS og Enhedslisten også har en fortid i den voldsautonome kamporganisation Rebel.

 

Michael Schølardt er tillige et særdeles centralt medlem af organisationen Internationalt Forum, der ledes af Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden. En venstreorienteret forbryderbande, der gennem mange år røvede og myrdede på vegne af den arabiske terrororganisation PFLP.

 

Schølardts firma stod ikke blot anklaget for at have støttet Blekingegadebandens gamle arbejdsgiver, men tillige for at have støttet terrorgruppen FARC i Columbia. Selv om Københavns Byret fandt, at begge grupper beviseligt begår terroristiske handlinger såsom mord og kidnapninger, så valgte to af de tre dommere altså alligevel at frifinde de syv tiltalte fra det venstreekstreme tøjfirma.

 

Om dommen er udtryk for hul i hovedet eller hul i loven skal indtil videre være usagt. Men det kan i hvert fald konstateres, at dommen blot er den sidste i rækken af en lang række afgørelser fra danske domstole til fordel for den yderste venstrefløj: Politiet får ikke råbånd fra Ungdomshuset, Byret løslader nogle unge fra Ungdomshuset, Politiet gik for vidt med ransagninger.