Junikredsen

Research – Formidling – Opinion

Tag: Antiracistisk Netværk

Philip Agerskov og Mikkel Kvarning dømt for vold

Mikkel Kvarning

 

Torsdag den 25. november blev to gadekrigere fra Antiracistisk Netværk, Philip Long Agerskov og Mikkel Kvarning (tidl. Kvist), dømt for vold ved retten i Århus.

Mulatten Mikkel Kvarning blev yderligere dømt seks dagbøder af 200 kroner.

De to voldsmænd mødte op i Århus Byret flankeret af venner fra det voldsautonome miljø, der forsøgte at provokere til slagsmål i et tilstødende lokale. ”På et tidspunkt greb en af retssagens to forsvarere Hans Fibiger Hansen ind og fik nogle af sin klients bekendte til at gå ind i retssalen”, kunne Jyllandsposten senere berette.

Philip Long Agerskov

 I forbindelse med urolighederne under klimatopmødet i København, blev Philip Agerskov i december 2009 præventivt anholdt. Han har tillige søgt omgang med Anima, en rabiat ”dyrerettighedsgruppe” stiftet af den dømte brandstifter Jan Mølskov Justesen, der i dag kalder sig Jan Sorgenfrei.

Philip Agerskov, en kendt butikstyv, er tidligere dømt for vold. Så sent som i september blev han dømt to måneders fængsel for rå vold mod en ung, gravid kvinde, som han overfaldt februar i år.

 Efter overfaldet i april på Daniel Carlsen flygtede de to venstreorienterede voldsmænd fra Århus. Philip Long Agerskov blev hurtigt fanget på Sjælland og skal stadig færdes i byen. Mikkel Kvarning, derimod, skal have søgt permanent tilflugt i Vejle. Også han er en gammel kending af politiet.

Såvel Philip Agerskov som Mikkel Kvarning tilhører da også slænget omkring den berygtede Lasse Poelman. Gruppen kalder sig ’Århus Antifa’ og opererer som uofficielt tæskehold for Antiracistisk Netværk, stiftet og drevet af Enhedslisten.

Opdatering 29/11: Danmarks Nationasocialistiske Bevægelse (DNSB) oplyser på deres hjemmeside, at Mikkel Malik Kaddour Kvarning kun blev dømt for hærværk. Om Philip Long Agerskov skriver partiet bl.a., at han har “en længere psykiatrisk journal og en ligeså lang og åplettet straffeattest”. Ifølge DNSB hævdede Agerskov i retten, at han ikke længere var politisk aktiv, men forlod alligevel retten i selskab med Mikkel Kvarning og Lasse Poelman. Videre ifølge DNSB, så bor Kvarning i dag ikke i Vejle, sådan som Junikredsen først oplyste, men i Horsens.

 

Trusler og spin

I februar i år hævdede Enhedslistens gruppeformand Per Clausen, at han var blevet truet i en mail, fordi han havde kaldt justitsminister Brian Mikkelsen (K) i samråd i Folketingets retsudvalg i kølvandet på flere eksempler på politisk vold i Århus.

Når jeg tager denne sag alvorligt, er det, fordi de højreekstreme kræfter i Århus har vist, at de ikke bare truer med vold, de bruger vold, udtalte Per Clausen, der efter eget udsagn selv er dømt for hærværk.

Mailen blev modtaget fredag den 12. februar. Ifølge Per Clausen indeholdt den en meget konkret trussel. Alligevel ventede han til søndag med at politianmelde sagen. Det var tilsyneladende vigtigere at få historien i lørdagens formiddagsaviser.

Den følgende torsdag blev fem somaliere anholdt for dødstrusler mod Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard. Allerede samme dag beklagede Per Clausen sig i pressen over, at statsministeren ikke også udtalte sig om Clausens ”dødstrussel”.

Per Clausen fortalte derimod aldrig offentligheden, at han nogle dage efter at have modtaget mailen, modtog en mail med en klar undskyldning for truslerne. Denne oplysning kom først frem under sagen mod en yngre kvinde fra Ålborg, der i juni måned blev dømt 30 dages fængsel for den famøse mail.

Under sagen mod den unge kvinde, der vedgik at have skrevet de to mails, kom det også frem at Per Clausen ikke var blevet truet personligt. Mailens ordlyd var Lorte Enhedslisten Håber satme at I bliver slået ihjel én for én, og jeg skal nok deltage aktivt.

I modsætning til hvad Per Clausen i februar påstod til pressen, så var der altså heller ikke tale om en konkret trussel, ligesom intet i mailen kunne give redelig anledning til at kæde den sammen med Clausens påståede møde med justitsministeren i Folketingets retsudvalg.

I september 2007 blev et medlem af Antiracistisk Netværk idømt to måneders ubetinget fængsel for dødstrusler mod daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen.

_

Læs også:
Politiet bekræfter dusør på Pia Kjærsgaard
Kvinde dømt for at tilsvine Pia Kjærsgaard
Esbjergenser dømt for at håne Pia K.

Røde bøller ville slås

Den 15. juni i år havde Den Danske Forening inviteret til foredrag og debat med historikeren Morten Uhrskov Jensen om hans bog Et delt folk. Dansk udlændigepolitik 1983-2008. Arrangementet blev afholdt på hovedbiblioteteket i Århus. En by, der i de senere år er blevet kendt for venstreorienteret vold.

På forhånd havde lokale venstreekstremister da også varslet en “sangaften for mangfoldighed og tolerance” i en art protest mod Morten Uhrskov Jensens ytringsfrihed. Aktionen blev annoceret af Enhedslistens byrådskandidat Sarah Victoria Bruun, der så vidt vides ikke selv deltog i løjerne.

I stedet blev de omkring 40 unge gadekrigere fra det venstreekstreme “Antiracistisk Netværk” ledet af Agnes Holst, der ligesom Sarah Victoria Bruun tilhører Enhedslistens unge valgpynt.

Så vidt vides forløb Den Danske Forenings møde i bibliotekssalen i god ro og orden. Udenfor fik aggressionerne frit løb. Enhedslistens unge bøller var naturligvis ikke kommet for at synge fredeligt, men for at fotografere og fysisk skræmme mødets deltagere. Læs foreningen Vederfølners reportage og Morten Uhrskov Jensens beretning.

Nedenunder ses en kort videosekvens, optaget mens Morten Uhrskov Jensen forlader mødet. Blandt hans forfølgere ser man den voldstiltalte Lasse Poelman stille sig skrydende an. Poelman er nær ven af Peter Hegner Bonfils, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten.

Antifascistisk Aktion vil ny bandekrig

Den kendte blog-redaktørog historiker Kim Møller fra Uriasposten blev lørdag den 6. februar slået ned i Århus. Overfaldet skete i forbindelse med en demonstration afholdt af ”Good Night White Pride-kampagnen” (herefter GNWP), der ifølge Danmarks Nationale Front reelt er et dække for det københavnske tæskehold Antifascistisk Aktion.

Om overfaldet fortæller Kim Møller bl.a.:

Jeg ligger ned, og forsøger at beskytte hovedet, mens tre eller flere sparker mig samtidig. Udover læsioner i hovedbunden fra flaskeslag, har jeg en del blå mærker, særligt på højre arm som jeg parerede med. Min makker, der fik værre flaskeslag, løb nogle meter væk, men fik også direkte spark i ansigtet. Han måtte efterfølgende sys tre steder i hovedbunden.

Under overfaldet råbte en af dem, at de skulle have fat i kameraet. Jeg holdt fast, men valgte at slippe efter nogle sekunder. Det blev senere fundet kastet henad asfalten.

Overfaldet blev i høje tonet rost af Enhedslistens byrådskandidat for Sønderborg Kommune, den tidligere SF’er Per Jensen:

På en forespørgsel fra 180grader.dk lagde formanden for Enhedslistens folketingsgruppe, Per Clausen, officiel afstand til Per Jensens holdninger, hvorefter byrådskandidaten med øjeblikkelig virkning udmeldte sig af det lille ekstremistparti:

Enhedslistens rolle
Ifølge Monsuns voldsdømte skribent Rune Eltard-Sørensen er GNWP-kampagnen et nybrud i forhold til tidligere, hvor Anti-racistisk Netværk, som består af blandt andet Enhedslisten og Kommunistisk Parti, har tegnet det anti-racistiske arbejde i byen med en klar ikke-volds-strategi.

Til 180grader.dk hævder Per Clausen da også, at Enhedslisten ikke støttede GNWP-gruppens demonstration i lørdags:

Når det nu handler om den konkrete demonstration i lørdags, så er det faktisk ingen tilfældighed, at vi ikke var medarrangør af den. Det havde vi helt bevidst valgt ikke at være, fordi vi mente, at de holdninger, man havde valgt at give udtryk for, nok ikke var vores.

Per Clausen afslutter, Det er sådan jeg har forstået det på vores afdeling i Århus, som har truffet beslutningen om ikke at være med.

Men ifølge en tidligere udtalelse til dagbladet Politiken fra GNWP-gruppens talsmand, Felix Andersen, blev demonstrationen støttet af en række politiske foreninger og organisationer. Både medlemmer fra Enhedslisten, Socialistisk Ungdomsfront og Kommunistisk parti.

Felix Andersens udtalelse bekræftes bl.a. af, at GNWP-gruppens officielle hjemmeside drives fra Enhedslistens lokaler i Svendborg:

De modstridende udtalelser skal formentligt forstås således, at officielt samarbejder Enhedslisten som parti ikke med den nye voldsgruppe, men uofficielt har partiets medlemmer – så længe de ikke skejer ud som nu tidligere byrådskandidat Per Jensen – tilladelse til at støtte den.

Ydermere har Antifascistisk Aktion via Enhedslistens gamle dækorganisation Antiracistisk Netværk indkaldt til demonstration i Århus i dag onsdag. Indkaldelsen er udsendt via tæskeholdets hjemmeside og er vendt imod ”nazivold”, fordi to GNWP-medlemmer har fået bank.

Det skal blive interessant at se, om Antifascistisk Aktion har kuppet Antiracistisk Netværk, eller om Enhedslisten spiller dobbeltspil.

Gammelt dæknavn
I forbindelse med nedbankningen af Kim Møller støvede Antifascistisk Aktion et gammelt, velkendt dæknavn af. Det drejer sig om ”Anders Lind”, der til medierne påstod, at tæskeholdet ikke havde overfaldet blog-redaktøren. ”Anders Lind” kan som dæknavn føres tilbage til nu afdøde Martin ”Kat” Lindblom, der i 1993 stiftede Antifascistisk Aktion sammen med Balder Johansen, der i dag driver firmaet Logik & Co.

Martin Lindblom forklædt som "Anders Lind", København 1996.

I en periode optrådte parret ”Maria Jensen og Anders Lind” som tæskeholdets faste talspersoner. ”Maria Jensen” var med sikkerhed identisk med Balder Johansens mangeårige samleverske, Maria Pagels, og Balder Johansen var formodentligt den gang stemmen bag ”Anders Lind”.

Balder Bergman Johansen under en aktion i TV-byen 1999.

Maria Sønnøve Pagels, Balder Johansens samleverske, deltog i samme aktion og blev ligeledes anholdt.

For nogle år siden begyndte ”Anders Lind” i pressen at blive beskrevet som en mand noget yngre end Balder Johansen og Martin Lindblom. I dag bruges dæknavnet heller ikke kun i forbindelse med Antifascistisk Aktion, men også i forbindelse med gruppen Antifascistisk Cultureclub, der netop drives af yngre aktivister som Jacob Neerbek og Jonas Anton Voss.

Taktisk afvisning?
Ifølge dagbladet Politiken kan Århus Politi ikke sige noget om, hvorvidt Kim Møllers overfaldsmænd var højreradikale eller venstreradikale. På det venstreekstreme mødested Anarkistisk Forum indrømmer man dog, at gerningsmændene var GNWP-demonstranter. Ligeledes benægter ”Anders Lind” til Politiken da heller ikke dette forhold, men påstår altså blot, at gerningsmændene ikke er medlemmer af hans tæskehold.

Som vi skal se nedenunder, så dominerede Antifascistisk Aktions medlemmer og medløbere massivt GNWP-demonstrationen, så alene på den baggrund er der en høj sandsynlighed for, at ”Anders Lind” taler usandt. Dertil skal lægges, at det københavnske tæskehold kun yderst sjælden frabeder sig skylden for konkrete voldelige overgreb mod venstrefløjens kritikere og modstandere.

Faktisk har Antifascistisk Aktion kun ved tre tidligere lejligheder direkte afvist at være involveret. Det drejer sig om en kraftig brevbombe sendt til DNSB-lederen Jonni Hansen i 1995, overfaldet på Pia Kjærsgaard i 1998 og optrevlingen af narko-ringen De Brune Bude i 2002. Altså tre sager, der ligesom overfaldet på blog-redaktøren Kim Møller vakte harme og forargelse i brede kredse.

Men det måske mest overbevisende argument for, at aktivisten bag ”Anders Lind” løj er det faktum, at blog-redaktøren blev slået ned med Faxe Kondi-glasflasker, samt de billeder som den lokale forening Vederfølner har lagt på sin hjemmeside. Det lykkedes nemlig Vederfølner at filme Antifascistisk Aktions ankomst til Århus. Af disse billeder fremgår det, at tæskeholdet kort efter ankomsten bevæbnede sine medlemmer og medløbere med… Faxe Kondi-glasflakser.

Styret udefra
Danmarks Nationale Front vurderer som nævnt, at GNWP-kampagnen er Antifascistisk Aktions forsøg på at etablere sig i Aarhus. Dette forhold synes der i virkeligheden ikke at være synderlig tvivl om:

GNWP-kampagnen skulle angiveligt været et lokalt århusiansk initiativ. Men som nævnt er gruppens nødtørftige hjemmeside registret fra Enhedslistens lokaler i Svendborg og den er i skrivende stund ikke blevet opdateret siden december. I stedet kan man på Monsuns hjemmesider Modkraft og Redox f.eks. læse fyldige beretninger fra lørdagens begivenheder.

GNWP's nødtørftige hjemmeside per 10. februar 2010.

Monsuns lokaler på Nørrebrogade hvorfra hjemmesiderne Modkraft og Redox drives.

Men de ubestridt hyppigste opdateringer omkring GNWP-kampagnen ses på Antifascistisk Aktions hjemmeside i København:

1. januar: ”Kampagne kickstartet i Århus”.
5. januar: ”Århusianere: Vi vil skabe en velorganiseret antifascistisk bevægelse””.
10. januar: ”GNWP-kampagnen på gaden i Århus”.
11. januar: ”AFA-bustur til Århus 6. februar”.
20. januar: ”Travl uge i Århus”.
24. januar: GNWP-uddeling i Viby”.
3. februar: ”Fest for tolerance og respekt – lørdag i Århus”.
3. februar: ”Tre dage til Århus –demonstration”.
7. februar: ”Succesfuld demonstration nazivold i nat”.
7. februar: ”Reportage – Århus tur-retur”.
9. februar: ”Manifestation mod nazivold i morgen i Århus”.
10. februar: ”Foto og video fra demonstrationen”.

(Den af tæskeholdet annoncerede fest blev aflyst, angiveligt fordi velmenende borgere få dage for inden oplyste udlejeren om hvem man udlejede til.)

Det er altså tydeligvis Antifascistisk Aktion i København, der styrer informationsstrømmen omkring den påstået lokale GNWP-kampagne.

GNWP udtalte til Politiken, at man forventede op mod tusind deltagere til demonstrationen. Man hævdede bagefter, at der havde været 500. Som sædvanligt afviger venstrefløjens tal med både en faktor 2 og 3 fra politiets tal, der i dette tilfælde svingede fra 200 til 250 deltagere.

Derimod er alle kilder enige om, at 150 af demonstrationens deltagere var fragtet til Århus fra København af Antifascistisk Aktion. D.v.s, at et sted mellem 60 og 75 procent af deltagerne i den lille demonstration beviseligt slet ikke hørte til i Århus, men var rekrutteret fra det betændte miljø i København.

Styringen fra København indikeres også af, at den lokale talsmand, unge Felix Andersen, pludseligt blev udskiftet med talsmanden ”Mads Kering”. ”Mads Kering” er et ordspil på ’maskering’ og blev af københavnske autonome første gang brugt som dæknavn i 1994, hvor man fra Demos udsendte det selvforherligende skrift ”De Autonome”. Dæknavnet er senere blevet brugt i forbindelse med bl.a. Ungdomshuset, Antifascistisk Aktion og et nu lukket tidsskrift.

I hvis interesse?
Men udover at pege på konkrete indikatorer for, at GNWP-kampagnen i Århus styres af et københavnsk tæskehold, så kan man også spørge om, hvem der har en interesse i at få bandekrigen mellem højre- og venstreradikale til at blusse op igen. Alle parter er nemlig enige om, at der længe har været stille om gruppen White Pride, ligesom ingen ser tegn på, at gruppen planlægger et comeback eller lignende.

Selv på Antifascistisk Aktions hjemmeside kan man i de iscenesatte interviews ikke henvise til noget bedre end at roen i Århus er en ”vinterpause” og en ”illusion”, samt henvise til nogle påståede overfald, som offentligheden ikke hører om.

Den sidste påstand synes at være opfundet til lejligheden. Den yderste venstrefløj i Århus er netop kendt for at råbe op i pressen om White Pride hver gang en venstreekstremist har været involveret i en voldsepisode, uanset om episoden i øvrigt havde det fjerneste med politik at gøre. Det gælder f.eks. Enhedslistens Peter Hegner Bonfils’ slagsmål med autonome udenfor ’Fristedet’ i 2008.

I andre tilfælde har man bragt historier til torvs, såsom Sarah Victoria Bruuns, hvor den påståede vold formentligt slet ikke har fundet sted.

Det lyder altså ganske usandsynligt, at venstrefløjen i Århus er udsat for vold, som man ikke går til pressen med. På Anarkistisk Debatforum bestrides Antifascistisk Aktions påstande da også klart af en århusiansk aktivist:

Aktivisten Chris’ fremstilling bekræftes af debatsidens redaktør, Rasmus Pinnerup:

Det svage fremmøde til GNWP-demonstrationen i lørdags tyder da også på, at mange lokale venstreorienterede ikke forstår eller er enige i Antifascistisk Aktions beslutning om at genstarte bandekrigen.

Men samlet omkring de to venner Peter Hegner Bonfils og Lasse Poelman finder man en gruppe fortrinsvis yngre mænd, kendt under navnet Århus Antifa, der i dag har fundet identitet, status og indflydelse som venstrefløjens selvbestaltede beskyttere. De har ingen interesse i vanlig politik, men dyrker gadekrig, slagsmål og antifascisme som livsstil.

Som tidligere dokumenteret af pressen, så forsøger denne gruppe at kontrollere den øvrige venstrefløj gennem en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger, der retfærdiggøres med påstanden om en truende voldelig højrefløj.

Uden dette fjendebillede ville gruppen reelt være uden betydning og uden indflydelse blandt moderate venstreorienterede.

I København har Antifascistisk Aktion naturligvis præcis det samme problem som Århus Antifa. Samtidig har tæskeholdet efter de seneste små ti års generationsskifte har vanskeligt ved at etablerer sig med den vægt, som Antifascistisk Aktion havde under Balder Johansens og Martin Lindbloms ledelse.

Det store og det lille tæskehold i henholdsvis København og Århus har altså en fælles interesse i, at få den gamle bandekrig mod højrefløjen i gang igen.

Lørdag nat fik to GNWP-aktivister bank i Århus midtby. Enten har de venstreorienterede brandstiftere altså fået fremprovokeret hvad man ville. Eller også er nogen blevet meget vrede over det meningsløse overfald på blog-redaktøren Kim Møller.

Efterskrift: Hadsk personhetz
I forsøg på at retfærdiggøre deres rå overfald på Kim Møller har Antifascistisk Aktion medløbere i det århusianske venstremiljø startet en voldsom og ekstrem hadefuld personhetz mod ham. Vi bringer her et udpluk og tilbageviser nedenunder en løgn, der åbenbart florerer i det betændte miljø.

Kim Møller og Uriaposten har aldrig givet noget som helst til Junikredsen, hverken dokumenter eller andet Denne usandhed bliver formentlig via Redox udspredt fra Monsun, der også udspredte løgnen om, at politibetjenten Peter Ulrik Jensen har videregivet informationer fra politiets registre til Junikredsen.

Når sandheden skal siges, så har Uriasposten tværtimod plukket et billede eller to herfra. Det under vi gerne Danmarks mest læste politisk blog.

_

Læs også
Venstrevold avler højrevold
Mediesyndikatet Monsun Aps.

Lasse Poelman i ny voldssag

Lørdag aften den 22.august søgte den kendte slagsbror fra Antiracistisk Netværk, Lasse Bergishagen Dons Poelman, endnu en gang voldelig konfrontation med unge anti-socialister i Århus.

Lasse Poelman blev landskendt da han i august 2008 fik klø på Århus Banegård af en gruppe unge. Under retssagen kom det frem, at Lasse Poelman i månedsvis havde terroriseret gruppen med voldstrusler og ved mindst en lejlighed truet med kniv.

Retten valgte på den baggrund at dømme de unge gerningsmænd milde straffe.

Siden da er Lasse Poelman ved flere lejligheder blevet anmeldt for vold og trusler. Senest er han blevet idømt bøde for sin deltagelse i et større slagsmål, hvor tyve venstreekstremister fra Antiracistisk Netværk fik bank af fem lokale højreaktivister.

Den 7. september skal Lasse Poelman i retten, tiltalt for gruppevold mod en fotograf.

Efter lørdagens slagsmål ønskede den hærdede slagsbror ikke at tale med politiet. I stedet blev der via en hjemmeside drevet af det københavnske tæskehold Antifascistisk Aktion indkaldt til ”manifestation” i Århus mandag aften af Antiracistisk Netværk.

I løbet af mandagen kunne pressen så berette, at sagen nu var blevet anmeldt til politiet. En repræsentant for Antiracistisk Netværk i Århus, Agnes Holst fra den militante organisation Socialistisk Ungdomsfront, forklarede:

Ofret var fortumlet, fordi han blev slået i hovedet og jagtet. Derfor ville han ikke sige noget. Vi har bagefter henvendt os til politiet med en voldsanmeldelse. Og nu er han er klar til at fortælle politiet, hvad han blev udsat for.

Mandag aften troppede ”ofret” frisk og rørig op til sin ”manifestation”, hvor han blev modtaget af nogle få beundrere. Beskyttet af maskerede autonome fra Antiracistisk Netværks lokale tæskehold ’Jyske Antifascister’ begyndte Lasse Poelman dog snart igen at spille op til slagsmål.

Nogle få beundrere flokkes om Poelman.

Nogle få beundrere flokkes om Poelman.

Lasse Poelman klar til kamp.

Lasse Poelman klar til kamp.

Poelmans maskerede beskyttere.

Poelmans maskerede beskyttere.

Enhedslistens unge bøller lufter deres aggressioner.

Enhedslistens unge bøller lufter deres aggressioner.

_

Læs også:
Lasse Poelman igen meldt for trusler
Et tæskehold bekendt kulør
Ekstreme langer ud
Århus Antifa – et tæskehold under opbygning

Sportsfans sagde nej til rød politik

Til forårspremieren 1. marts i Superligaen mellem AGF og Randers FC havde LO, kampens sponsor, kammeratligt overtalt boldklubberne og deres officielle fanklubber til en såkaldt happening mod “racisme”. På trods af hårdnakkede påstande om det modsatte, så blev det en klar politisk manifestation med venstreorienteret slagside. Det kan Junikredsen i dag dokumentere.

Baggrund
Baggrunden for happeningen skal findes i bandekrigen mellem venstre- og højreorienterede i Århus. Her slikker venstrefløjen stadig sår efter Antiracistisk Netværks fiasko-march i oktober sidste år, hvor det forinden blev afsløret, at tæskeholdet Antifascistisk Aktion spillede en central rolle i organiseringen.

Marchen blev domineret af voldsberedte gadekrigere og blev meget lidt folkelig. Det indrømmede Enhedslistens folketingskandidat Sarah Victoria Bruun da også for nylig på LO-happeningens Facebook-gruppe: ” men ærlig talt var det sort og trist og der var en fesen stemning af, “de skal bare smadres”. DET her, til gengæld, er et pissefedt og progressivt initiativ og jeg glæder mig! Fedt at AFG gider”.

Under dække af racisme-myten ønskede venstrefløjen derfor, på bekostning af fodboldklubben AGF og under LO´s mere stuerene fane, igen at hidse en stemning op mod Århus’ nationale miljø.

Fanprotest
Aktive AGF-fans gennemskuede dog hurtigt venstrefløjens politiske motiver. På debatfora blev happeningen haglet ned. Vrede fans oprettede i protest en Facebook-gruppe, der hurtigt tiltrak hundredvis af ægte AGF-tilhængere. Og på selve dagen var der flere protestaktioner. Blandt andet blev der i Århus midtby og ved selve boldarenaen ophængt flere end 1000 klistermærker med ordene “Stop venstrefløjens misbrug af AGF”.

Røde faner
Selvom AGFs officielle fanklub på forhånd havde meldt ud, at de ville “forlade Rådhuspladsen og begive sig mod stadion”, såfremt der blev luftet røde faner, mødte Kommunistisk Parti, repræsenteret ved bl.a. Anders Bjerre, alligevel op med partifaner prydet med kommunismens frygtede symbol, Hammer & Segl. I stedet for som lovet at gå, så valgte AGFs officielle fanklub at gnubbe skuldre med erklærede kommunister.

Røde faner fra Kommunistisk Parti på Rådhuspladsen i Århus, 1. marts 2009.

Røde faner fra Kommunistisk Parti på Rådhuspladsen i Århus, 1. marts 2009.

Kommunistisk Partis Anders Bjerre omgivet af unge gadekrigere.

Anders Bjerre fra Kommunistisk Parti omgivet af unge gadekrigere.

Gadekrigerne
Fra Århus Antifa/Jyske Antifascister deltog blandt andre Lasse Poelman og Jesper Munk Jepsson. På billedet nedenfor ses Lasse Poelman i selskab med bosnieren Admir Adzemovic fra punkbandet ‘Crna Akcia’ (bosnisk for “Sort Aktion”). Bandets logo er et anarkisttegn med et maskingevær, og ‘Crna Akcias’ repertoire tæller numre såsom AFA Song og Antifa Hooligans c’mon c’mon.  På trods af det eksotiske navn, så har ‘Crna Akcia’ adresse i Skive, hvor Adzemovic boede inden han flyttede til Århus for at studere.

Lasse Poelman

Gadekrigeren Lasse Poelman fra Antiracistisk Netværks lokale tæskehold, Århus Antifa.Til venstre hans nye ven, bosnieren Admir Adzemovic.

Anders Munk Jepsson

Jesper Munk Jepsson, gadekriger fra Århus Antifa. Dømt for ulovlig våbenbesiddelse.

Enhedslisten/ARN
Enhedslisten havde sendt det tunge skyts. Folketingskandidat og tidligere talsmand for Antiracistisk Netværk (ARN), Peter Hegner Bonfils, dannede trop sammen med Brian Skov Nielsen, tidligere hovedbestyrelsesmedlem fra Ålborg samt nuværende talsmand for ARN-Århus, og Hans Jørgen Vad, nuværende hovedbestyrelsesmedlem.

Tidligere byrådsmedlem Keld Hvalsø Nedergaard førte sig frem med partisanhalstørklæde, og Kristoffer Thyregod Lassen spankulerede rundt klædt helt i sort.

Topboyz fra Enhedslisten

Topboyz fra Enhedslisten/Antiracistisk Netværk. Fra venstre ses Peter Hegner Bonfils, Brian Skov Nielsen og Hizbollah-sympatisøren Hans Jørgen Vad iført strikhue.

Keld Hvalsø

Keld Hvalsø Nedergaard iført palæstinensertørklæde. Han førte Enhedslistens bandekrig mod AGF-fans ind i Århus Byråd

Kristoffer Thyregod Lassen

Et pragteksemplar på arbejderklassens revolutionære fortrop: Kristoffer Thyregod Lassen.

 Internationale Socialister
Mikkel Birk Jespersen og andre medlemmer af Internationale Socialister, der i dag er en del af Enhedslisten, var som altid på pletten – naturligvis med den obligatoriske stak “Socialistisk Arbejderavis” under armen.

agf-randers-2-0241

Internationale Socialister. Mikkel Birk Jespersen (m. hestehale) i baggrunden.

FOA
Medlemmer af den røde fagforening FOA fyldte også meget i sammenrendet. De gik i gule veste og flere bar røde armbind.

FOA-vagtværn iklædt røde armbind.

FOA-vagtværn iklædt røde armbind.

Røde taler
Der var heller ikke megen mangfoldighed over talerne, der alle var hentet fra venstrefløjen. Den socialdemokratiske borgmester Nikolaj Wammen var hovedtaler. Partifælle og LO-formand Hans Halvorsen supplerede og den socialdemokratiske biskop Kjeld Holm, der altid stiller op til venstrefløjens happenings, fik også rigelig taletid.

Enhedslistens Thomas R. Schaffalitzky, der også er kendt for at spille på den kommunistiske “Cafe Oskar” i Mejlgade, læste en “antiracistisk” digt op – vistnok begået af ham selv.

Nikolaj Wammen, Socialdemokraterne.

Borgmester Nikolaj Wammen, Socialdemokraterne.

Hans Halvorsen, LO og Socialdemokraterne.

LO-formand Hans Halvorsen, Socialdemokraterne.

Biskop Keld Holm, Sociademokraterne.

Biskop Keld Holm, Sociademokraterne.

agf-randers-2-052

Thomas R. Schaffalitzky, Enhedslisten.

Optræk til ballade
Da happeningen på Rådhuspladsen var afsluttet, begyndte den røde march mod stadion. Da man nærmede sig krydset Jægergårdsgade/Frederiks Allé opstod der uro udenfor et værtshus.

Her havde en gruppe uofficielle AGF-fans taget opstilling og stod nu undrende, men ellers fredeligt, og betragtede det bizarre optog af socialdemokrater og kommunister i uskøn forening.

Marchen bagtrop af gadekrigere begyndte at maskere sig og provokere til slagsmål. AGFs fans lod sig dog ikke provokere, men sang i stedet “Ingen politik på vores tribuner” og “I holder ikke med GF” til de ophidsede gadekrigere.

 Langs ruten hærgede gadekrigerne Århus med militante klistermærker. Ved ankomsten til stadion valgte de hurtigt at hoppe på en bus tilbage til midtbyen. Deres plan havde naturligvis aldrig været at se fodbold.

Gadekrigere provokerer til slagsmål.

FOA-vagtværn griber ind mod Antiracistisk Netværks gadekrigere.

Buhet ud
På stadion blev det rigtigt pinligt for LO. Inden kampens start forsøgte forbundets næstformand, Lizette Risgaard, at holde en stærkt antiracistisk tale, men blev i bogstaveligste forstand buet ud fra stadion af AGFs fans, der taktfast overdøvede hendes politiske tirade med slagsangen “Ingen politik på vores tribuner”.

Op til kampen blev der omdelt løbesedler fra arrangørerne, der bl.a. lovede en “markering” i pausen mellem de to halvlege. Stillet overfor de mange vrede fans blev “markeringen” klogelig aflyst.

På grønsværen tabte AGF kampen 2-1.

__

LO vs. AGF:
LO Århus: Lokalbrag bliver en manifestation mod racisme og nazister.
AGF fanklub: Politik og bold – uden racisme og vold.
AGF fanklub: Røde faner nej tak.
AGFs fans buer LO-spids ud af stadion (youtube-dokumentation).

Mediedækning af striden:
Lokalavisen Århus 15/2: AGF-fans boycotter antiracisme demonstration.
Jyllandsposten 1/3: Nazi-plakater anmeldt til politiet.
Århus Stiftstidende: Fans demonstrerede for bold uden vold.
Århus Stiftstidende 2/3: AGF-fans angriber venstrefløjen.

Provokation endte i fiasko

Antiracistisk Netværks provokation lørdag i Århus endte i fiasko for netværket og dets sortklædte og maskerede gadekrigere, der dominerede marchen.

Det blev langt fra den folkelige markering, som Antiracistisk Netværk på forhånd havde pralet med til medierne. Kun omkring 3-400 personer (politiets skøn) fra den yderste venstrefløj var mødt op, da sammenrendet kl. ca 13.30 satte sig i bevægelse ud af Frederiks Allé. Som tidligere omtalt på Junikredsen havde både Morten Østergaard fra De radikale og Socialdemokraternes Ango Winther meldt fra på grund af tæskeholdet, Antifascistisk Aktions deltagelse. Fredag meldte så også en repræsentant for Landsforeningen For Bøsser og Lesbiske afbud.

For udadtil at fremstå som fredelige og ikke-truende havde arrangørerne valgt den taktik at sætte en gruppe venstreorienterede ældre kvinder i spidsen for deres march. I hælene på dem fulgte så en broget flok fra forskellige kommunistiske og anarkistiske grupper, der var hentet ind fra hele landet. Mest iøjnefaldende var en markant gruppe konfrontationssøgende autonome, der på trods af 17 grader og overskyet havde valgt at iføre sig hætter, solbriller, huer og handsker i dagens anledning.

Kampklædte autonome på march i Århus, flankeret af Enhedsliste-medlem.

Kampklædte autonome på march i Århus, flankeret af Enhedsliste-medlem.

Oppisket stemning
Da provokationen nåede Jægergårdsgade, forhindrede kampklædt politi sammenstød mellem højreaktivister og de autonome uden for et værtshus. Imens politiet forhindrede højrefløjaktivisterne i at komme ud, kunne man blandt andet iagttage Enhedslistens Hans Jørgen Vad forsøge at holde de ophidsede gadekrigere tilbage. da de tog opstilling uden for værtshuset. Imens så Antiracistisk Netværks officielle talsmand i Århus, Peter Hegner Bonfils, opgivende til fra en ladvogn.

Politiets indsatsleder måtte efterfølgende advare march-arrangørerne om, at lignende aggressivt ophold ikke ville blive tolereret igen.

Resten af provokationen forløb udramatisk bortset fra, at en sortklædt autonom fik overdraget mikrofonen, og herefter “rappede” om hvordan han ville taget livet af højrefløjsaktivisterne.

Antifascistisk Aktion
Trods løfter om det modsatte deltog netop en gruppe københavnske autonome fra tæskeholdet Antifascistisk aktion. De valgte at blive i byen da resten af københavnerne – 70 i alt – i busser kørte retur til Sjælland få timer efter marchen.

"Antifa hooligan" fra tæskeholdet AFA omgivet af håndlangere fra Århus Antifa/JAF.

'Antifa hooligan' fra AFA omgivet af håndlangere fra Århus Antifa/JAF.


Tæskehold skifter navn
Bemærkelsesværdigt stod flere kendte autonome fra Aarhus Antifa frem under nyt navn. Blandt andet Thomas “Satan” Sørensen og Jesper Munk Jepsson paraderede rundt med et sort banner med AFA logo og teksten JAF Aarhus JAF står angiveligt for Jyske Antifascister og er uden tvivl inspireret af “Fynske antifascister” (FAF), der også deltog i marchen. Tæskeholdet FAF er som bekendt via Foreningen Demos opbygget af netop Antifascistisk Aktion.

Koncert i Huset
Efter machen inviterede Antiracistisk Netværk og det AFA-relaterede Antifascist Culture Club til koncert i Fristedet/huset Vester Allé 15, der til lejligheden blev pyntet festligt op med sorte flag på taget. Den invitation benyttede godt og vel 100 primært yngre deltagere sig af.

Slagsbroren Lasse Poelman på vej til koncert i "Huset".

Slagsbroren Lasse Poelman på vej til koncert i 'Huset'.

Fejrer sig selv
Antiracistisk Netværk har efterfølgende udsendt en pressemeddelelse hvori man fejrer sig selv. Man hævder bl.a., at marchen i Århus tiltrak “op mod 1000 mennesker”. Men som sædvanligt er det yderste venstres tal både to og tre gange større end alle andre iagttageres: Ifølge Jyllandsposten var der “et par hundrede”. Politiet anslår 3-400 og selv Århus Stiftstidende, der traditionelt støtter det yderste venstre, vil ikke sætte tallet til mere end ca. 500.

Op til marchen havde havde tre ud fem talere medlt afbud, da de ikke ville legitimere brugen af den vold, som Antiracistisk Netværk tiltrækker og udøver. I sidste øjeblik fik venstreekstremisterne derfor den lokale formand for FOA, Kirsten Normann Andersen, til i bogstavligste forstand at hoppe på vognen. Nemlig en ladvogn, hvorfra hun rasede mod White Pride, pressehetz o.s.v. Sygehjælperen Kirsten Normann Andersen tilhører nemlig selv det yderste venstre og har tidligere optrådt som bl.a. kandidat for Folkebevægelsen mod EU, en af den ekstreme venstrefløjs talrige dækorganisationer.

(Artikel opdateret 15/10. Se også TV2-indslag, pressebilleder og privat billedserie.)

 

Moderate trækker sig fra rød march

To moderate politikere har nu trukket sig fra venstrefløjsmarchen i morgen lørdag i Århus. Det drejer sig om det socialdemokratiske byrådsmedlem Ango Winther, samt ikke mindst om Morten Østergaard, folketingsmedlem i Århus for Det Radikale Venstre. Ifølge Jyllandsposten har Det Radikale Venstre tillige trukket sig som anbefaler af Antiracistisk Netværks march.

De tilbageværende tre talere vil komme fra henholdsvis Enhedslisten, “Somali Community” og “Landsforeninge for bøsser og lesbiske”. Måske ikke ligefrem repræsentanter for en “folkelig markering”, som det yderste venstre på forhånd havde pralet af..

Junikredsen kunne allerede den 8. oktober afsløre, at Antifascistisk Aktion (AFA) var på vej til demonstrationen i Århus. Dagen efter blev historien taget op af Jyllandsposten, der konfronterede Peter Hegner Bonfils, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten og Antiracistisk Netværks ansigt i Århus, med spørgsmål om det københavnske tæskeholds deltagelse. “Det er ikke noget problem”, svarede Enhdslistens hovedbestyrelsesmedlem, “vi ønsker ikke ekskludere nogen”.

Både Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre lagde med det samme afstand til Bonfils’ rabiate udtalelse. ” Jeg ønsker ikke at være en del af en forsamling, hvor andre ser vold som legale kampmidler”, erklærede Ango Winther, mens Morten Østergaard stemplede Antifascistisk Aktion som “politiske hooligans”. Og i dag trak de sig så begge fra arrangementet.

Århus Politi har meddelt, at man bereder sig på gadekamp i byen. Det samme gør Antiracistisk Netværk. Jyllandsposten kan således berette, at “de militante aktiviteter finder muligvis sted, når der senere på dagen er fest og koncerter i Huset på Vester Allé. Her befinder sig ifølge JP Århus’ oplysninger en del køller, der kan bruges til gadekamp mod f.eks. White Pride.”

Som tidligere afsløret af Junikredsen, så arrangeres den nævnte fest af Antifascistisk Culture Club, et lille firma på Nørrebro, der er stærkt relateret til Antifascistisk Aktion og Ungdomshus-miljøet.

Kilder:
“Voldelige gruppe til kamp mod vold”, JP 08-10-08 (ikke online).
“Talsmand: De er velkomne”, JP 08-10-08 (ikke online).
“Talere tager afstand fra voldsgruppe”, JP 08-10-08 (ikke online).
Indbudt taler er betænkelig og overvejer afbud“, Århus Stiftstidende 10-10-08.
Hovedtalere trækker sig fra demonstration“, JP 10-10-08.
Politikere vil alligevel ikke tale“, Århus Stiftstidende 10-10-08.
Politiet ruster sig til gadekampe“, Århus Stiftstidende 10-10-08.

Opdatering: Efter pres fra LO har Antiracistisk Netværk tilsyneladende fået sit københavnske tæskehold til at blive væk i morgen (kilde: TV2). Man vil i Århus i morgen dog uden tvivl alligevel se de AFA-arrangede busser med gadekrigere fra Hovedstanden.

JP advarer mod demonstration

Under overskriften Balladeadvarsel advarer Jyllandsposten i dag mod Antiracistisk Netværks demonstration i Århus i morgen lørdag. Man frygter med rette, at der planlægges “ballade og slagsmål”. En socialdemokratisk politiker overvejer kraftigt at trække sig fra arrangementet…

Tæskehold på vej til Århus

I et interview til MetroXpress den 3. oktober tager Keld Hvalsø Nedergaard, Enhedslistens byrådsmedlem i Århus, afstand fra partiets mangeårige samarbejdspartner, Antifascistisk Aktion (AFA).

Planlægger march
AFA og Enhedslisten har siden ca. 1993 været hovedaktørerne bag dækorganisationen Antiracistisk Netværk, der i skrivende stund forbereder en march i Århus nu på lørdag. Marchens formål er at samle støtter til partiets bandekrig mod højrefløjen og styrke moralen hos tæskeholdet Århus Antifa, der jævnligt får bank af White Pride.

På interne debatfora udtrykker netværkets gadekrigere forventninger om, at marchen vil tiltrække 2000 deltagere. Et mere realistisk bud er nok 3-500; det nogenlunde faste antal når det yderste venstre marcherer.

Besynderlig udtalelse
Op til marchen hævder Keld Hvalsø Nedergaard, at Enhedslisten er “imod enhver form for gadevold”. Hvalsø Nedergaard forstætter:

“Jeg har altid taget afstand fra Antifascistisk Aktion, og jeg har aldrig hørt om tæskehold. Det er ikke noget jeg ser, og det er ikke noget jeg hører om”.

Der forekommer dog ingen dokumentation for, at Hvalsø Nedergaard tidligere har taget specifik afstand fra AFA. Og det forekommer besynderligt, at han kan udtale sig om et tæskehold, som han i samme åndredrag påstår aldrig at have hørt om.

Tilmelding til Antifascistisk Aktion
I modsætning til tidligere marcher i Århus har det københavnske tæskehold ikke officielt anmeldt sin ankomst til Antiracistisk Netværks seneste provokation i byen. Men på Monsuns hjemmeside har “Antiracistisk Netværk København” meddelt, at man arrangerer transport for københavnske interesserede. Formålet er tydeligvis at slås med White Pride, og gadekrigerne skal tilmelde sig på telefonnummeret til… Antifascistisk Aktion.

AFA-relateret festarrangør
Samtidigt er march-deltagerne inviteret til “efterfest” i ‘Huset’ (eller Fristedet 15, som det internt hedder), hvor adgangen styres af en hård kerne af intolerante og voldsberedte gadekrigere. Festen er dog ikke arrangeret af århusianerne selv, men af Antifascistisk Culture Club i København. Virksomhedsnavnet Culture Club tilhører den røveridømte AFA-veteran Christian Zwettler, og virksomhedens hjemmeside er registreret af “Anders Lind”; AFA-lederen Martin Lindbloms gamle dæknavn, da han selv huserede på gaden.

Høje profiler
Enhedslisten har gennem årene også rekrutteret flere skikkelser fra AFA-miljøet. Mest kendt er nok Pernille Rosenkrantz-Theil, men også Mikkel Skov Pedersen og Pelle Dragsted må fremhæves.

Pinligt besøg
Da Antifascistisk Aktion senest var på officielt besøg i Århus, lagde man ikke skjul på sine voldelige hensigter. “Så længe folk ligger på skadestuen, kan de i hvert fald ikke deltage i nazistiske møder”, pralede tæskeholdet til medierne.

Enhedslisten lagde ikke afstand til voldstruslerne, men bød tværtimod tæskeholdet velkommen som vagtværn. AFAs optræden i byen blev dog en begrænset succes. Ved en fejltagelse angreb man medlemmer af Hells Angels. Da man efterfølgende blev angrebet i kommunisternes lokale hovedkvarter, frygtede man tilsyneladende selv at komme på skadestuen. I hvert fald valgte man at ringe efter politiet i stedet for at møde den forhadte fjende i åben kamp.

Tæskehold bryder aftale
Året efter optrådte AFA anderledes tappert, da man i ly af politikæder og fredelige med-demonstranter huserede i Svendborgs gader. Efter tæskeholdets besøg langede den lokale afdeling af Antiracistisk Netværk ud mod de københavnske bøller for aftalebrud og gadevold.

Keld Hvalsø Nedergaards afstandtagen til det københavnske tæskehold er naturligvis også et skridt i den rigtige retning. Men så længe Enhedslisten ikke vil bryde med sin voldelige samarbejdspartner, kan man naturligvis ikke tro på partiets anti-voldelige forsikringer. Enhedslistens ledelse bærer dermed selv skylden for, at partiet opfattes som legitimt mål, når militante højregrupper slår igen mod den omfattende venstrefløjsvold.

Læs også:
“Vi tæsker nazister”, Ekstra Bladet 31-07-06. interview med den da 31-årige AFA-leder “Jesper”. Et dæknavn, som Enhedslistens da 31-årige internationale sekretær, Pelle Dragsted, tidligere har brugt som talsmand for tæskeholdet.
“Vi slås for et racerent Danmark“, Ekstra Bladet 05-10-08. Interview med White Pride.