Terrordømte får penge af Enhedslisten

by Junikredsen

Det terrordømte firma Fighters+Lovers støttes nu med 10,000 kroner af Enhedslisten, skriver Politiken.

Enhedslistens terrorstøtte blev vedtaget på partiets årmøde. “Ved en afstemning var der ved håndsoprækning så stort flertal for donationen, at det ikke var nødvendigt at tælle stemmerne”, forlyder det fra Politiken.

Hovedmanden bag Fighters+Lovers er Enhedslistens nu forhenværende faglige sekretær, Michael Schølardt, der også ejer virksomheden Røde Hane.

Michael Schølardt er tillige fremtrædende medlem af organisatioen Internationalt Forum, der ledes af den gamle postrøver Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden.

Blekingegadebanden begik sine voldsomme forbrydelser til støtte for PLFP. En arabisk terrororganisation som Schølardt og hans tøjfirma senere også blev dømt for at støtte.