Antimarxistisk center skal stiftes

by Junikredsen

Dansk Folkeparti har i Folketinget skaffet flertal for oprettelsen af et marxismecenter, der ”skal udbrede information om marxismens historiske forbrydelser”.

Selv den tidligere Moskva-lakaj Ole Sohn, der efter Berlinmurens fald gled over til Socialistisk Folkeparti, støtter oprettelsen af det nye forskningscenter, men ”vil ikke forholde sig til, om marxismen stod bag flere forbrydelser end nazismen.”

I Europarådets antikommunistiske resolution 1481 fastslår man bl.a. om marxismens ufattelige forbrydelser:

“The crimes were justified in the name of the class struggle theory and the principle of dictatorship of the proletariat. The interpretation of both principles legitimised the “elimination” of people who were considered harmful to the construction of a new society and, as such, enemies of the totalitarian communist regimes.”

Om essensen af sin lære skrev Karl Marx:

”Borgerlige historikere havde længe før mig skildret, hvordan denne klassernes kamp historisk har udviklet sig, og borgerlige økonomer havde fremstillet denne udviklings økonomiske anatomi. Hvad jeg tilføjede af nyt var 1. at påvise, at klassernes eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produktionens udvikling; 2. at klassekampen nødvendigvis fører til proletariatets diktatur; 3. at selve dette diktatur kun danner overgangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst samfund.

 _

Reklamer