Psykisk KZ-lejr

by Junikredsen

I 1998 sendte noget, der kaldt sig De Somaliske Foreningers Fællesråd i Danmark, et brev til FN og bad om, at de 8-10,000 somaliere herhjemme blev flyttet til et ”sikkert land”. Danmark var nemlig det rene helvede. “Vi er i Danmark udsat for psykisk undertrykkelse”, brægede ’fællesrådet’ til FN.

Til pressen klagede en talsmand højlydt:

”Vi har nu igennem de sidste par år været udsat for en hetz mod alt, hvad der har med somaliere at gøre, og det uden at der er nogen, der kommet os til undsætning.”

Her 12 år senere synger tredjeverdens-indvandrerne stadig samme sang. Det fremgår af en historie, som kan læses i venstrefløjens hoforgan Information, hvor muslimer sammenligner vort land med en ”psykisk KZ-lejr”. Og videre:

”Men det klart værste… er den stiltiende accept fra folk, der kigger på udviklingen. Hvad enten det er i medierne, på gaden, eller på det politiske plan. Der er ingen, der griber ind.”

Om den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 kan man i historiebøgerne læse, at mange danske valgte at give datidens besættelsesmagt en ’kold skulder’. Altså at møde dem med tavs, passiv modstand. Man viste Das Reich, at dets tropper ikke var – og aldrig ville blive – velkommen.

Mod sommeren 1945 søgte titusinder af tyske civile – hovedsageligt kvinder og børn – tilflugt i Danmark fra Den røde Hærs grusomheder. På Information var holdningen til disse flygtninge klar:

“De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge”…