Røde bøller ville slås

by Junikredsen

Den 15. juni i år havde Den Danske Forening inviteret til foredrag og debat med historikeren Morten Uhrskov Jensen om hans bog Et delt folk. Dansk udlændigepolitik 1983-2008. Arrangementet blev afholdt på hovedbiblioteteket i Århus. En by, der i de senere år er blevet kendt for venstreorienteret vold.

På forhånd havde lokale venstreekstremister da også varslet en “sangaften for mangfoldighed og tolerance” i en art protest mod Morten Uhrskov Jensens ytringsfrihed. Aktionen blev annoceret af Enhedslistens byrådskandidat Sarah Victoria Bruun, der så vidt vides ikke selv deltog i løjerne.

I stedet blev de omkring 40 unge gadekrigere fra det venstreekstreme “Antiracistisk Netværk” ledet af Agnes Holst, der ligesom Sarah Victoria Bruun tilhører Enhedslistens unge valgpynt.

Så vidt vides forløb Den Danske Forenings møde i bibliotekssalen i god ro og orden. Udenfor fik aggressionerne frit løb. Enhedslistens unge bøller var naturligvis ikke kommet for at synge fredeligt, men for at fotografere og fysisk skræmme mødets deltagere. Læs foreningen Vederfølners reportage og Morten Uhrskov Jensens beretning.

Nedenunder ses en kort videosekvens, optaget mens Morten Uhrskov Jensen forlader mødet. Blandt hans forfølgere ser man den voldstiltalte Lasse Poelman stille sig skrydende an. Poelman er nær ven af Peter Hegner Bonfils, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten.