Alarm mod overbefolkning

by Junikredsen

Der er intet overbefolkningsproblem. Pæne mennesker taler kun om underudvikling. Hvis der alligevel er et overbefolkningsproblem, tier pæne mennesker stille om det. Hvis der trods alt er nogen som taler om et overbefolkningsproblem, bliver pæne mennesker forargede.

Social Demografi, tidsskriftet for Demografisk Råd og Selskab (DROS).

Social Demografi, tidsskriftet for Demografisk Råd og Selskab (DROS).

Sådan beskrev tidsskriftet Social Demografi i sit debutnummer i 1996 den officielle, FN-sanktionerede holdning til spørgsmålet om Jordens overbefolkning. Ifølge FN’s doktriner er der reelt ikke noget overbefolknings-problem. Alt kan løses ved at tage fra de rige og give til de fattige. Global socialisme, om man vil.

Men nu slår selv FN-ansatte alarm over bl.a. de sortes formeringsrate. Fithanegest Gebru fra FN Fødevareprogram siger, at alene i Etiopien skal 14 millioner have direkte fødevarehjælp i år for at overleve. Gebru, der selv er etiopier, er ikke i tvivl om årsagen:

I mit liv er befolkningen vokset fra 25 millioner til 85 millioner. Vi er simpelthen blevet for mange mennesker.

Fithanegest Gebrus modige konstatering støttes af hjælpeorganisationen Care, der påpeger, at Etiopiens folketal stiger til 120 millioner om blot femten år.

Også Worldwatch Institute advarer kraftigt mod overbefolkningen:

[V]i kan simpelthen ikke løse verdens miljø- og klimaproblemer, hvis verdens befolkning hvert år vokser med 79 millioner. Mange steder er befolkningsvæksten et langt større problem end klimaforandringerne…

Ingen af de tre organisationer giver dog konkrete anvisninger på, hvordan man får nedbragt antallet af mennesker på vores overbefolkede klode. Men det synes klart, at sådanne løsninger må forudsætte et opgør med den etiske socialismes primitive forestilling om undertrykkere og undertrykte. Eller som det blev udtrykt i en leder i Social Demografi:

Når Jordens befolkning skal stabiliseres, kan man ikke vedblivende bygge på, at den der er fattig også må være uskyldig og derfor i sin gode ret til at give fattigdommen videre til en stor børneflok uden tanke for børnenes tarv.

_

Alarm over befolkningstilvækst, Jyllandsposten 18.10.09.
Tidsskriftet Social Demografi blev udgivet af Demografisk Råd og Selskab.

Reklamer