Musik-baron bag trusler og tæskehold

by Junikredsen

Natten til torsdag den 27. november 1997 kom det til slagsmål mellem politi og voldsautonome udenfor spillestedet Stengade 30 på Nørrebro. De autonome ville beskytte fire medlemmer af tæskeholdet Antifascistisk Aktion (AFA), der få timer tidligere havde mishandlet et tidligere medlem af skinheadgruppen Dansk National Front (opløst ca. 1994) udenfor spillestedet Vega på Vesterbro.

Ringede efter tæskehold
Episoden blev af medierne omtalt som “gadekampe på Vesterbro”. Men to år senere indrømmede Monsun-aktivisten René Karpantschof i en bog, at der ikke havde været tale om gadekamp, men om et uprovokeret overfald begået af ”tilstedeværende antinazister” på Vega, der mishandlede den unge mand med ” slag og spark samt et skud i ansigtet med en gaspistol.”

Karpantschof bekræftede dermed de rygter, der i 1997 var i omløb om overfaldet og som bl.a. blev bragt til torvs i en lokalavis på Vesterbro. Ifølge disse rygter havde ansatte på Vega dog ikke direkte deltaget i afstraffelsen af den tidligere skinhead. Ansatte på Vega havde derimod sendt bud efter tæskeholdet fra Nørrebro og derefter smidt den unge mand i favnet på de bevæbnede bøller.

Sagen er aldrig blevet fuldt belyst og det vides derfor ikke med bestemthed, hvem der fra Vega ringede efter Antifascistisk Aktion. Men som Junikredsen i dag kan afsløre, så var en af spillestedets daværende ledere den samme mand, der fra Christiania få år tidligere iværksatte forfølgelsen af journalisten Lars Villemoes.

Mystik om penge
Det drejer sig om direktør Peter Sørensen fra bookingbureauet Beatbox Booking & Concerts, der bl.a. har D.A.D. i sin stald.

I 1989 stiftede Peter Sørensen foreningen Strictly Underground på Christiania, fordi man via en støttekoncert skulle rejse penge til en skateboard-bane. Ifølge Peter Sørensen blev koncerten en succes, men Christiania måtte vente ti år før hash-baronen Albert Hatchwell Nielsen som led i et reklamefremstød for sin lovlige virksomhed, tøjfirmaet ALIS, finansierede projektet.

Det er fortsat et mysterium hvor pengene fra Sørensens støttekoncert blev af, men i de kommende år fik Strictly Underground rimelig succes som koncertarrangør, fordi man kontrollerede Københavns daværende eneste mellemstore koncertsted, Den Grå Hal på Christiania.

Trusler i KB-hallen
I august 1993 blev Peter Sørensen som privatperson hyret af det etablerede bookingbureau Infra Rouge som praktisk leder omkring en koncert i KB-hallen. Via Sørensen blev tæskeholdet Antifascistisk Aktion hyret som Infra Rouges vagtværn. ”Jeg mente, at vi gav penge til et godt formål ved at betale Antifascistisk Aktion for at komme med vagtfolk”, undskyldte bookingselskabets direktør senere.

Som tidligere omtalt af Junikredsen, så skrev musikanmelderen Lars Villemoes i sommeren 1993 en række dybdeborende artikler om det autonome miljø efter Nørrebro-optøjerne 18. maj samme år. Da han skulle anmelde rockkoncerten i KB-hallen, oplevede han følgende:

”Da jeg kom til KB-hallens indgang, måtte arrangørerne hjælpe mig med at komme gennem deres egne security-folk. Disse sikkerhedsfolk bestod blandt andet af folk fra Den røde Bande og Kollektivet for Kommunisme, som jeg har skrevet om.”

”Du er en modig mand, og der kan ske ting med dig inde i mørket”, truede AFA.

Opbakning til trusler
Efter koncerten i KB-hallen blev Villemoes ringet op af Peter Sørensen og meddelt, at han nu officielt var på AFA’s ”sorte liste” og at Strictly Underground derfor nægtede ham adgang til Den Grå Hal.

Flere danske aviser truede med at boykotte enhver omtale af arrangementer i Den Grå Hal, hvis Strictly Undergrounds og AFA’s forfølgelse af Villemoes ikke ophørte. Infra Rouge lagde pres på Peter Sørensen, der derfor kom med en ”lunken tilbagetrækning”.

Men få dage senere meddelte Strictly Underground så til pressen, at Lars Villemoes ”på ubestemt tid” var forment adgang til Den Grå Hal. Som begrundelse påstod gruppen:

På grund af Villemoes er en række mennesker blevet truet på livet af grønjakker og fascister, og før han giver en undskyldning i sin avis, vil vi ikke se ham.

Udfaldet mod Villemoes fik en ledende avis til at bemærke:

Denne påstand er ikke dokumenteret. Og navnene, Lars Villemoes har skrevet, har alle været offentliggjort på åbne retsmøder på domfældte personer.

Den Røde Bande
I begyndelsen af 1990erne var Den Røde Bande en af de farligste grupperinger på den yderste venstrefløj. Gruppen bestod af ca. 25 medlemmer, hvoraf de fleste var veteraner fra BZ-brigaden, Fællesinitiativet mod Racisme og lignende militante grupperinger.

Fremtrædende medlemmer af Den Røde Bande, der også kaldte sig Kollektivet for Kommunisme, tilhørte samtidig Antifascistisk Aktions hårde kerne.

Med Baader-Meinhof-banden i Vesttyskland som forbillede havde Den Røde Bande ambitioner om at blive en egentlig terrorgruppe. Men inden det kom så vidt gik gruppen i opløsning, fordi ledende medlemmer blev fængslet for en række bankrøverier.

I sine artikler havde Lars Villemoes sat navn og dom på følgende medlemmer af Den Røde Bande/Antifascistisk Aktion:

Martin Lindblom: Dømt flere gange for hærværk (senere dømt igen for hærværk.)
Christian Zwettler: Dømt for hærværk og væbnet røveri.
Stephan Klinthøj Rasmussen: Dømt for hærværk og væbnet røveri (senere dømt ni års fængsel for fremstilling af ti kg amfetamin.)
Jakob Martin Strid: Dømt for hærværk. Anmelder af AFA’s demonstration 18. maj 1993.
Ditte Pedersen: Dømt for hærværk (senere dømt for sin deltagelse i 18. maj-optøjerne.)
Trine Pedersen: Dømt for hærværk.
Johnny Mandrup Andersen: Dømt for hærværk.
Anette Zwettler: Dømt for ulovlig indtrængen (kalder sig i dag Gia Zwettler.)

Fortsat forfølgelse
I et anonymt interview til et autonomt tidsskrift vedgik Peter Sørensen efterfølgende, at Strictly Underground finansierede Antifascistisk Aktion. Året efter erklærede Strictly Underground sig åbent som autonom og arrangerede for første gang offentligt 1. maj-demonstration sammen med tæskeholdet.

Ruten blev lagt forbi Lars Villemoes’ privathjem, hvor man bl.a. forsøgte at sparke døren ind.

I 1995 var Strictly Underground efterhånden i så store problemer, at man til en større avis påstod, at Lars Villemoes skam igen var velkommen i Den Grå Hal. Påstanden blev afvist af både Lars Villemoes og Dansk Journalistforbund, der påpegede, Strictly Underground hverken ville garantere for hans sikkerhed, eller give ham adgang på lige vilkår med andre journalister.

Fortsatte sympatier
Peter Sørensen opgav i 1996 Strictly Underground og blev i stedet bookingchef på det nyåbnede Vega. Kort efter AFA’s mishandling af en gæst i november 1997 opsagde han sin stilling.

Peter Sørensen har senere hævdet, at han i 1998 var manager for Hanne Boel. ”Peter er ikke manager, men projektansat til denne plade”, udtalte Boel den gang.

I 1999 stod Peter Sørensen igen frem som leder af Strictly Underground, men har siden helt forladt Christiania. Efter forskellige ansættelser stiftede han omkring 2003 Beatbox Booking & Concerts.

Hans partner i Beatbox, navnebroderen Mads Sørensen, har også spillet en vigtig rolle for det voldsautonome miljø. Han drev i 1990erne en pladeforretning i det indre København. Butikken var samtidig et vigtigt distributionsled for Propaganda, miljøets førende organ.

I juni 2008 medvirkede Peter Sørensen til positiv presse-omtale af venstrefløjens nye ”ungdomshus” i København.

Reklamer