Demos-fascister

by Junikredsen

En venlig læser har gjort os opmærksom på, at Demos sidste år tabte en injuriesag mod Dansk Folkepartis pressemedarbejder, Kenneth Kristensen.

Under overskriften Hvem er de rigtige fascister? skrev Kenneth Kristensen bl.a.:

I virkeligheden er det Demos, Antifascistisk Aktion og de hårdhudede aktivister fra Ungdomshuset, der opfører sig som fascister ved at bruge vold som politisk middel.

Afsløringen pressede den berygtede forening på Nørrebro til – helt usædvanligt – at forsøge sig med et sagsanlæg. Demos’ topfolk, Petter Sommerfelt og afdøde Erik Jensen, er ellers begge selv dømt for injurier og burde derfor have vidst bedre.

Københavns Byret frifandt i april 2008 Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen for injurier. Som salt i såret blev Demos dømt til at betale ham henved tyve tusind kroner i sagsomkostninger.

Få måneder efter dommen døde “voldens bagmand”, Erik Jensen. Efter udgivelsen af PET-kommissionens rapport tør vi her på Junikredsen godt spå, at Demos aldrig igen forsøger sig med sagsanlæg om foreningens brug af vold som politisk middel.

PETs diagram ca. 1990 over Demos' placering omkring BZ-Brigaden.

PETs diagram ca. 1990 over Demos' placering omkring BZ-Brigaden. Gengivet i PET-kommisionens Rapport.

Reklamer