Enhedslisten belønner atter voldsautonom

by Junikredsen

Enhedslisten har atter valgt at belønne en kendt voldsautonom med poster i partiet. Det drejer sig om den 22-årige bistandsklient Chris Bay, der den 18. april 2009 fik tildelt en bestyrelsespost af Enhedslistens lokalafdeling i Århus.

Chris Bay (yderst til højre) i selskab med medlemmer af tæskeholdet Århus Antifa.

Chris Bay (yderst til højre) i selskab med medlemmer af tæskeholdet Århus Antifa.

Chris Bay voksede op i et skilsmissehjem i Viborg. Med sit bizarre udseende tiltrak han sig opmærksomhed og meldte sig derfor ind i Socialistisk Ungdomsfronts lille lokalafdeling. Flere af hans aktiviteter måtte herefter mandsopdækkes af politiet.

Gennem Socialistisk Ungdomsfront fik Chris Bay kontakt til BZ-miljøet i Århus og han praler i dag af, at han “kender hvert et tidligere besat hus i Århus”. Chris Bay, der har beskrevet sig som ”bakunistisk anarkist”, har på Facebook valgt at tilslutte sig gruppen ANTIFA, der drives af Antifascistisk Aktions tjekkiske afdeling, men med direkte link til tæskeholdet i København. Chris Bays beundring for disse voldsgrupper skal ses i lyset af, at Antifascistisk Aktion på Facebook frejdigt indrømmer, at man ”advocates the use of violence against fascists”.

Chris Bay tislutter sig Facebook-gruppen ANTIFA, oprettet af Antifascistisk Aktion.

Chris Bay tislutter sig Facebook-gruppen ANTIFA, oprettet af Antifascistisk Aktion.

Chris Bays idoler "advocates the use of violence against fascists".

Chris Bays idoler "advocates the use of violence against fascists".

 Chris Bay har offentligt vedgået, at han ”får et adrenalinkick af at gennemføre noget, man er lidt bange for”. Med sin higen efter spænding befinder han sig som gadekriger ofte i forreste front. I 2007 blev han således anholdt i forbindelse med gadekampe mod politiet i både København og Rostock.

Chris Bay har også i Århus ved flere lejligheder forsøgt at omsætte sin voldsfascination i praksis. Klædt i sort førte Chris Bay an i marts 2008, da bøller fra tæskeholdet Århus Antifa søgte konfrontation med fredelige demonstranter fra Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD). I oktober samme år deltog han i Antiracistisk Netværks omstridte march gennem byen, og i februar i år var han med til at forstyrre Venstres Ungdoms debat med Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB).

Valget af Chris Bay som bestyrelsesmedlem dokumenterer endnu engang overlappet mellem det autonome miljø og Enhedslisten. Et overlap som partiet nødigt forholder sig til i offentligheden.

Reklamer