Rockere og autonome i slagsmål. Udvides bandekrigen?

by Junikredsen

På Teknisk Skole i Vejle har Enhedslistens militante ungdomsorganisation Socialistisk Ungdomsfront (SUF) gennem længere tid provokeret eleverne med bl.a. ulovlig udspredning af kommunistisk propaganda. SUF har løbende registreret navnene på protesterende elever og det skal flere gange være kommet til mere eller mindre korporlige sammenstød i klasseværelserne.

Under et møde torsdag aften fik SUF efterretninger om, at en eller flere elever fra Teknisk Skole var blevet set på Vejles lokale strøg. SUF afbrød mødet og ca. 30 delvist maskerede bøller i alderen 16 til 30 år bevægede sig ud på togt i byens natteliv. Tæskeholdet løb her ind i en mindre gruppe unge mænd, som man omgående overfaldt med trusler såsom “nazisvin”.

Fra den lille gruppe lokale unge gik fire medlemmer af AK 81, Hells Angels kendte supportergruppe, omgående til modangreb og jog efter en kort kamp det ellers så talstærke SUF-tæskehold på flugt. Flere af bøllerne fik i dén anledning så mange prygl, at de senere kom luskende til byens skadestue.

Med hjælp fra Monsuns hjemmeside Modkraft har SUF forsøgt at fremstille deres nederlag som “et planlagt overfald”, begået af organisationen Danmarks Nationale Front (DNF). Denne fremstilling kan man vist roligt stemple som usand. Modkraft fortsøgte at indfedte Vejle Politi i SUFs version af sagen. Det lykkedes ikke:

“Kan du bekræfte, at en gruppe unge socialister er blevet overfaldet?”
Politimand: “Overfaldet og overfaldet.. Hvem, der overfaldt hvem, er uklart.”

For det andet er det evident, at det eneste belæg man har for at inddrage DNF i sagen, er, at nogle SUF-mærkater i Vejle skal være blevet overdækket med mærkater fra DNF. For det tredje står det ifølge Junikredsens oplysninger fast, at det var medlemmer af AK 81, der fysisk værgede sig mod tæskeholdet fra SUF.

SUFs voldelighed er jo også ret veldokumenteret. Da gruppen forsøgte at overfalde Pia Kjærsgaard i forbindelse med folketingets seneste åbning, spurgte selv Radikal Ungdom om “SUF virkelig selv tror at de styrker deres egen sag ved at true andre eller om de ønsker at skabe et samfund baseret på vold”.

SUF er fuldgyldigt medlem af Antiracistisk Netværk, hvor man heftigt diskuterer påståede forbindelser mellem AK 81 og White Pride i Århus. Som nævnt så støtter AK 81 100% loyalt Hells Angels, der udsættes for indvandrerbandernes stadigt grovere provokationer.

Netop disse indvandrerbander har Enhedslistens gadekrigere længe bejlet til. SUFs angreb i Vejle på AK 81 kan derfor muligvis være et første resultat af en decideret krigerisk alliance mellem indvandrerbanderne og venstrefløjens forskellige tæskehold mod danske rockere og højreorienterede.

På den anden side har venstrefløjen det med i flæng at angribe folk, der i den røde forestillingsverden ligner ‘fascister’. Som Junikredsen tidligere har beskrevet, så har venstreorienterede tæskehold gennem tiden overfaldet både medlemmer af Southside United og Hells Angels, fordi man troede de var medlemmer af henholdsvis Oslo Boot Boys og Dansk Front. Og for nylig begik Århus Antifa fysisk chikane af to dørmænd i Århus, fordi de kunne ligne White Pride-medlemmer.

SUFs overfald i Vejle på AK 81 kan meget vel være en lignende fejltagelse. Men fejltagelse eller ej, så tyder noget på, at venstrefløjens tæskehold fremover måske skal udvise større forsigtighed. Ifølge Junikredsens oplysninger er der nemlig ikke længere de gode kontakter mellem Hells Angels og Antifascistisk Aktion, der indtil for få år siden faktisk var omkring driften af en række hash-klubber i København.

Ifølge pressen har indvandrerbandernes provokationer kun øget tilslutningen til Hells Angels. Rigspolitiet mener ikke, at tilslutningen vil vare ved, men denne vurdering er vi på Junikredsen ikke nødvendigvis enig i. Vi er nemlig bekendt med, at der i flere danske byer findes grupperinger af yngre mænd, som gennem længere tid har efterlyst en organisation, der vil stå i spidsen for et netværk i lighed med indvandrerbandernes. Altså et mere eller mindre løst forbund af danske mænd, der via telefon- og smskæder er parate til at rykke mandstærkt ud når indvandrerne er på gaden.

Det interessante er, at disse efterlysninger efter alt at dømme bliver formuleret uafhængigt af hinanden, og at de dermed afspejler et reelt behov og ønske blandt i hvert fald en del yngre danske mænd. Indtrykket er, at disse mænd – og iøvrigt ikke så få yngre kvinder – dybest set ikke opfatter konflikten som politisk, men derimod som etnisk. De oplever sig kort fortalt som jagtet og forfulgt fordi de er hvide.

På sigt kan det altså ikke udelukkes, at venstrefløjens bandekrig mod højrefløjen udvikler sig til et led i en større etnisk konflikt. Skulle det ske, er der ingen tvivl om, at venstrefløjens små ungdomsforbrydere ude omkring i landet går en hård fremtid i møde. Antiracistisk Netværk kan forskanse sig på Nørrebro, men provinsbyerne vil man ikke kunne holde. Dertil er den folkelige afsky og foragt for landsforrædere alligevel for stor.

Reklamer