Venstrevold avler højrevold

by Junikredsen

Den 20. august i år udgav Politiets Efterretningstjeneste (PET) sin Årsberetning 2006-2007. I et centralt afsnit skriver man:

“Der har i de senere år været stadig flere episoder med konfrontationer mellem personer og grupperinger fra henholdsvis det højre- og det venstreekstremistiske miljø. I de fleste tilfælde har der været tale om aktioner, herunder af voldelig karakter, fra det venstreekstremistiske miljø rettet mod de arrangementer (demonstrationer, møder mv.), som personer og grupperinger fra det højreekstremistiske miljø har afholdt. Der er imidlertid også konstateret eksempler på, at højreekstremister har stået bag voldelige aktiviteter rettet mod venstreekstremister.”

PET altså mere end antyder, at bandekrigen mellem højreradikale og venstrefløjen har sin rod i venstrefløjens hyppige angreb på højrefløjs-arrangementer. Samtidig siger PET klart og tydeligt, at venstrefløjen er den mest voldelige part.

PETs årsberetning, der bekræfter bl.a. Junikredsens fremstilling af den igangværende bandekrig, er naturligvis blevet mødt med indædt modstand af krigens mest aggressive part. Fra Redox til Enhedslisten har man forsøgt at skabe tvivl om PETs troværdighed. Debatten om venstrefløjen er dog i dag formentligt så polariseret af venstrefløjens rethaveriske arrogance, at disse grupper kun prædiker for de allerede omvendte.

Vold avler som bekendt vold. Det erkender selv den kendte venstreekstremist, akademikeren og Monsun-aktivisten René Karpantschof, der i et interview til Jyllandsposten 11. december 2005 bl.a. udtrykte sin angst for, at højreradikale begynder at slå igen: “Der er ingen tvivl om, at venstrefløjen i en lang årrække har formået at holde højrefløjen nede bl.a. ved brug af chikane og vold. Man kan frygte, at de højreradikale mener, at det er payback-time”.

Karpantschof er, som så mange andre på det yderste venstre, nemlig fuldt vidende om, at man allerede for tyve år siden lagde en voldsstrategi for at bekæmpe den dengang betydeligt svagere højrefløj. I 1987 stiftede grupper på det yderste venstre kamporganisationen Fællesinitiativet mod Racisme (FIR). Formålet var at forhindre højrefløjen i “at udbrede deres propaganda og hverve sympatisører. Vi blokerer deres møder, river deres plakater ned” o.s.v. Samme grupper stod i 1992 bag stiftelsen af Antiracistisk Netværk, der viderefører FIRs aktiviteter.

Venstrefløjsgruppen FIR i aktion. København 1990.

Vold og chikane: Venstrefløjsgruppen FIR i aktion. København 1990.

Hovedaktørerne i Antiracistisk Netværk er Enhedslisten og det erklæret voldelige Antifascistisk Aktion. I mange år stod Foreningen Demos for netværkets efterretningsvirksomhed, men er på det seneste blevet skubbet ud af konkurrenten Redox. Om denne private efterretningsvirksomhed skriver PET, at den “i sig selv er betænkeligt, og de selvbestaltede agenter går rent ud sagt i vejen for PET’s efterforskning.”

Formodet Redox-agent i aktion ved Mogens Glistrups bisættelse 8. juni i år.

Privat efterretningsvirksomhed: Formodet Redox-agent i aktion ved Mogens Glistrups bisættelse 8. juni i år.

PET har også “konstateret en øget aktivitet i højre- og venstreekstremistiske miljøer med henblik på at anskaffe våben som led i den gensidige voldsudøvelse.” Det må man sandelig ikke håbe, for det flyder i forvejen med våben på venstrefløjen. Ifølge Jyllandspostens serie På rejse i ekstremisme (kap. 3) har Århus Antifa senest organiseret indkøb af en større ladning tåregas i Tyskland til brug i krigen mod White Pride.

Kaster man et overfladisk blik på venstrefløjens vold og voldsberedthed bare siden årtusindskiftet, så forekommer det næsten utænkeligt, at den kan optrappe sin vold yderligere:

Autonome tævede nazister til blods, BT 25-02-00.
Fire dømt fængsel for brandattentat, Information 27-04-01.
Dansk attentatplan afsløret, BT 13-06-01.
Autonom anholdt for drabsforsøg, Ekstra Bladet 09-05-01.
Brosten og molotovcocktails fundet i kollektiv på Nørrebro, JP 19-11-01.
Autonome bag kendt hash-central, BT 10-06-02.
Bombeværksted i Baldersgade, E-pressen 18-11-2002.
Autonom topstyring, Berlingske Tidende 26-02-2003.
Smædekampagne mod højreekstremister, Berlingske Tidende 15-04-06.
Politi: Autonome i Ungdomshuset er som fascister, Politiken 10. januar 2007.
Beboerhus truet til at nægte antiislamister adgang, Berlingske Tidende 27-01-07.
Ungdomshus-aktivist vil ikke afvise vold, DR 11-03-07.
Aktivister overvejer attentater, Politiken 09-06-07.
Vi tæsker nazister, Ekstra Bladet 30-07-06.
Demonstranter overfaldet – autonome under mistanke, 180grader.dk 23-10-07.
Ungkommunister klar til at skyde, MetroXpres 12-06-07.
Voksne kommunister: Vold kan være nødvendigt, Politiken 12-06-07.
120 autonome skabte utryghed, P4 Trekanten 15-02-08.
Autonome: Dræb en politimand, 180grader.dk 02-03-08.
Enhedslisten flirter med vold, Nyhedsavisen 21-04-08.
Masser af våben i 1000fryd, Nordjyske Tidende 09-05-08.
Gadekampe i Ålborg i nat, Ekstra Bladet 26-08-08.
Autonome ville angribe nazister, Nyhedsavisen 29-02-08.
Ungdomshuset havde flammekaster klar, DR 22-08-08.

Den 6. maj 2002 blev den hollandske politiker Pim Fortuyn myrdet af en mangeårig venstrefløjsaktivst. Også herhjemme er højrefløjspolitikere blev truet og overfaldet af venstrefløjen:

Pia forlod årsmøde under politibeskyttelse, BT 10-06-01.
Anders Fogh angrebet med æg, BT 22-01-02.
Fogh overhædt med rød maling, BT 18-03-03.
Fogh jaget ud af byen, BT 28-01-05.
Brandattentat mod integrationsminister Rikke Hvilshøj, Local Eyes 08-06-05.
27-årig erkender chikane af Pia K., Jyllandsposten 04-10-07.
Jesper Langballe overfaldet, DR Nyheder 09-05-08.

Vil den politiske vold ekskalere, sådan som PET frygter? Hertil må svaret desværre nok blive et ja. I sin arrogance, paranoia og lukkethed tåler venstrefløjen ikke en samfundsændring væk fra velfærdsstat, kulturrelativisme, multietnicitet, akademiker-vælde og hvad man siden 1960erne ellers har fået påført Danmarks sagesløse borgere.

I deres frustration tilslutter især venstrefløjens unge medløbere sig i stigende grad anarkisme. Man tror ikke længere rigtigt på “masseorganisationer” såsom fagforeninger og politiske partier, men hylder forestillingen om det enerådende individ, der ledet af sin private moral handler ubundet af lov og ret. Som en kendt brandstifter fra Antifascistisk Aktion skrev fra fængslet til sin far: “Det er mere min moral end loven, der sætter grænser for hvad jeg laver”.