Århus Antifa – et tæskehold under opbygning

by Junikredsen

I Århus er der omkring Enhedslisten ved at blive opbygget et regulært tæskehold. Gruppen kaldes internt Århus Antifa.

Udtrykket “antifa”, der betyder “antifascisme”, stammer fra Tyskland og er ikke tidligere blevet brugt af danske grupper. Det vides ikke med bestemthed hvornår Århus Antifa er grundlagt, men fra starten af 2005 begynder navnet at cirkulere i det venstreekstreme miljø.

Voldelige overfald
Endnu eksisterer Århus Antifa ikke officielt, men på venstreekstreme debatfora og chatrooms vedgår unge gadekrigere sig stolt deres medlemskab af voldsgruppen, der tæller ca. 40 medlemmer. Århus Antifa er angiveligt oprettet for at slås med den højredrejede hooligan-gruppe White Pride, men har foreløbigt overfaldet en 19-årig pige fra foreningen Vederfølner, samt en 32-årig tidligere højreaktivist.

Overfaldet på den 32-årige fandt sted den første maj i år, hvor Århus Antifa for alvor ville vise sin styrke på gaden. Man søgte slagsmål med såvel White Pride som Århus Politi. Dagen forløb dog ikke videre godt for tæskeholdet. 11 blev anholdt mens andre fik tæv af White Pride.

Blandt de 11 anholdte var den 19-årige J.M.J., der i skrivende stund afventer dom for overfaldet på den 32-årige. På venstreekstreme hjemmesider opfordrede man til en march i Århus vendt mod White Pride, men som hævn for nederlaget første maj valgte man en anden strategi:

Trusler mod vidne
Op til retsmødet her i august mod den 19-årige voldsmand indkaldte man forstærkninger fra København og Sverige. Omkring 50 bøller mandsopdækkede retsbygningen, mens et mobilt tæskehold fra København kørte rundt i sidegaderne. Da en bil satte et vidne af ved retten, blev den efterfølgende skygget og smadret. Fire mænd fra København er sigtet for hærværk og trusler mod vidne. Som tidligere beskrevet af Junikredsen, så er voldelige angreb i forbindelse med retssager karakteristisk for det københavnske tæskehold Antifascistisk Aktion.

Trusselskultur
Århus Antifa er også kendt for sine trusler og hærværk mod et lokalt værtshus, som AGF-fans bruger som vandingssted. Trusler er i det hele taget noget, som gruppen benytter sig flittigt af. Således har et prominent medlem, den 25-årige Lasse Poelman, på blot halvandet måned afsendt 28 skriftlige trusler til unge højreorienterede, heriblandt medlemmer af White Pride. Lasse Poelman er “parat til at bruge vold i den politiske kamp mod White Pride” og han har personligt “deltaget i voldelige sammenstød”.

Lasse Poelman (t.v.), Antiracistisk Netværks ledende gadekriger

Lasse Poelman (t.v.), Antiracistisk Netværks ledende gadekriger

Under et sådant voldeligt sammenstød på Århus Banegård 28. juli i år fik Lasse Poelman “en hævet næse og ømme knubs på kroppen”. Øretæverne blev tilsyneladende uddelt af folk med tilknytning til “White Pride”, hvoraf flere er varetægtsfængslet i sagen.

Forbindelse til Antiracistisk Netværk
Lasse Bergishaven Dons Poelman er tillige fremtrædende medlem af Antiracistisk Netværk, der er et gammelt samarbejde mellem Enhedslisten, Foreningen Demos og det københavnske tæskehold Antifascistisk Aktion. Via Foreningen Demos hjalp Antifascistisk Aktion i sin tid med at opbygge tæskeholdet Fynske Antifascister, der huserer i Trekantområdet. Via Antiracistisk Netværk har Enhedslisten ligeledes flere gange inviteret såvel Foreningen Demos som Antifascistisk Aktion til Århus for at lære unge gadekrigere militant strategi og kampteknik.

Børnesoldater
I et opsigtvækkende interview har et ledende medlem af Århus Antifa vedgået, at det hele grundlæggende handler om at “tage maskeringer på og tage ud og slå en nazist i hovedet med en jernstang”. I samme interview erkender en andet ledende medlem, at man “går ikke ind for demokrati”, ligesom man hader “blegfede danskere”. De to ledere indrømmer også, at Århus Antifa rekrutterer børn helt ned i 13-års alderen.

Enhedslisten skubber på
Enhedslistens rolle er primært at skabe et klima i Århus, der gør partiets unge tilhængere modtagelige for militant træning og indoktrinering. Via tætte kontakter på Århus Stiftstidende har man spredt frygt og vrede i miljøet med historier om “unge fra venstrefløjen”, der “jages i Århus af nazibøller” og opfordret til, at man svarer igen med “håndfast afstandtagen”. Mere moderate venstreorienterede har peget på, at “frygten for nazister er overdrevet” og samtidigt advaret mod at “puste problemerne op” fordi “det kan have en selvforstærkende virkning”.

Kamptræning
Spændingen mellem ekstreme og moderate venstreorienterede har ført til en kamp om magten over “Fristedet 13”, der af Århus Kommune er stillet midlertidigt til rådighed for “Netværket For Flere Fristeder”. Ifølge denne angiveligt upolitiske forening er stedet blot blot “et alternativt mødested for folk, der arbejder med kunst og kultur”, men kort efter åbningen i marts i år rykkede Antiracistisk Netværk ind og afholdt “et kursus under ledelse af de mere militante antifascister.” Et medlem af White Pride fortæller til Jyllandsposten, at “der blev vist billeder af “højtprofilerede højreorienterede” og der kom folk fra København for at lære dem at slås”.

White Prides fremstilling bekræftes af kursets program, der på internettet blev offentliggjort af et prominent medlem af Antifascistisk Aktion. Heraf fremgår det, at deltagerne ville blive trænet i “selvforsvar”, samt modtage “oplysning” om “skinkerne” (d.v.s. lokale højreorienterede). Det var kort efter dette kursus, at medlemmer af Århus Antifa slog tænderne ud på en ung pige fra foreningen Vederfølner.

I interviewet i Jyllandsposten lægger White Pride ikke skjul på, at man ikke “ville sidde og vente på, at det blev midnat, og de skulle ud og afprøve deres kampteknikker”. White Pride tog afsted “med bare næver”, men blev angrebet af “vagter bevæbnet med køller, brosten og hjemmelavet syre”. Ifølge øjenvidner endte kampen tilsyneladende alligevel uafgjort.

Værre end besættelsestiden
Ifølge White Pride er Fristedet 13 i dag “en kaserne, som de kan bruge til at angribe fra”. Stedet er da også blevet barrikaderet og adgangen til ejendommen kontrolleres med jernhånd af “en hård kerne af aktivister”, fortæller en moderat venstrefløjsaktivst til MetroXpres. Den hårde kerne har “censur, eksklusion af enkeltmedlemmer fra fester og voldelige konfrontationer med højrefløjen som regulært mål” og går “målrettet efter magt og kontrol med venstrefløjen.” Ifølge aktivisten er metoderne ikke set værre “siden Danmark var underlagt tyskerne under Anden Verdenskrig.”

Sprækker i Enhedslisten?
Striden mellem ekstremister og moderate synes at have bredt sig helt ind i Enhedslisten, hvor folketingsmedlem Per Clausen har udtrykt bekymring for, at volden vil brede sig til andre dele af landet. Han peger bl.a. på Ålborg, hvor venstreorienterede gadekrigere er i gang med at bevæbne sig. Tidligere har Per Clausen kaldt det “vrangforestillinger”, at der foregår en voldelig bandekrig mellem højre- og venstrefløjen, men er altså nu tilsyneladende parat til at erkende, at volden udspringer fra begge sider.

Det kan dog ikke udelukkes, at Per Clausens udmelding er en taktisk indrømmelse af efterhånden soleklare kendsgerninger. Partiet hævder som bekendt igen og igen, at det ikke bifalder vold, men alene dets tætte samarbejde med Antifascistisk Aktion og Foreningen Demos viser, at dette ikke er sandt. Der kan på den baggrund ikke herske tvivl om, at opbygningen af tæskeholdet Århus Antifa sker i god forståelse med store dele af Enhedslisten.

Presses på gaden
Trods kamptræning og udenbys hjælpetropper synes Århus Antifa ikke at klare sig videre godt på gaden. Selv om man ved flere lejligheder har været talmæssigt overlegent, er man veget tilbage for de voldelige opgør med White Prides rutinerede, og temmeligt hensynsløse, slagsbrødre, som man ellers så ofte truer med. Denne optræden bliver på venstreekstreme debatfora voldsomt kritiseret, ligesom man kritiserer at politiet ofte må tage affære når gruppen kommer i klemme.

White Prides ambition er at forhindre “Nørrebro-tilstande her i Århus”. Selv om man i byens gadebillede stadig kan se T-shirts prydet med “Che” Guevara eller med slogans såsom “Bevar Christiania”, så er det yderste venstre da også mere presset på gaden i Århus end noget andet sted i landet. Derimod har venstrefløjen et klart overtag i mediekrigen. Ikke mindst takket være Århus Stiftstidende.

Støtte fra Århus Stiftstidende
Bandekrigen i Århus mellem højre- og venstrefløjen kan nemlig ikke skildres uden at medtage den rolle, som Århus Stiftstidende spiller. Omkring år 2005 valgte avisen side i konflikten til fordel for Enhedslisten og omegn. Eller som en begejstret læser udtrykker det, så lægger Århus Stiftstidende “om nogen afstand til de højreorienterede grupper”. Som led i denne “afstandtagen” beskrives højrefløjsvolden som “en fare for demokratiet”, mens venstrefløjsvolden kaldes “tåbelig”. White Pride anklages for at være “stormtropper og gadekrigere for hele byens såkaldt højrenationale miljø”, mens organiserede voldsmænd på den modsatte fløj fremstilles som “enkelte primitive og formørkede personer på venstrefløjen”.

Krakkeleret mediebillede
Men i længden kan Århus Stiftstidende få vanskeligt ved at bakke op om det yderste venstre. Andre aktører som politiet i Århus og konkurrenterne på Jyllandspostens Århus-redaktion har ingen interesse i at dække over venstrefløjens vold – eller overdrive volden fra højre. Stiftstidende må derfor tage sig i agt for, at dens dækning af bandekrigen ikke bevæger sig for langt fra virkeligheden.

Århus Antifa har i medierne allerede garanteret, at den politiske vold i Århus vil eskalere. White Pride gør en dyd ud af ikke at anmelde voldsepisoder, og begge parter er enige om, at der sker langt flere sammenstød end politiet ved af. På den anden side er det tvivlsomt hvor mange af de mere alvorlige episoder, der i virkeligheden undgår politiets og pressens radar. En stigning i venstreorienteret vold vil derfor næsten med sikkerhed ikke kunne skjules for offentligheden.

Indtil videre har Århus Stiftstidende nærmest til punkt og prikke kolporteret venstrefløjens propaganda om, at i Århus bliver uskyldsrene idealister systematisk banket ned at voldelige nazister. Dette mediebillede er langsomt ved at krakelere og avisen bliver derfor nødt til at efterhånden at give en mere virkelighedstro beskrivelse af bandekrigen i Århus.

Enhedslistens dilemma
Århus Stiftstidende kan ikke tåle at blive for tæt identificeres med det yderste venstres kamp om gaden. Avisens systematiske hetz mod byens “såkaldt højrenationale miljø” dækkes derfor ind under hensynet til lov og orden i Århus. Men i f.eks. Enhedslisten er er man mildest talt ikke tilhængere af lov & orden. Det fremgår bl.a. af partiets principprogram, at hverken grundloven eller strafferetten må stå i vejen for partiets mål. Selv om Enhedslisten naturligvis gerne vil bevare Århus Stiftstidendes støtte og opmuntring, så ligger det i partiets hele sjæl at en militant anti-kommunistisk gruppe som White Pride ikke skal bekæmpes på lovens grund af myndighederne, men gennem venstrefløjens selvtægt.

Presset fra White Pride har formentligt fået flere ældre og erfarne partimedlemmer til at se behovet for en taktisk lov & orden linie i Århus. Men denne linie er yderst vanskelig at sælge i de undergrundsmiljøer hvorfra Enhedslisten rekrutterer unge medløbere og gadekrigere. I disse voldssværmende subkulturer tiltrækkes man netop af partiets voldsklingende retorik om “folkelig modstand” og “håndfast afstandtagen” mod White Pride.

Samtidig kan White Pride, i modsætning til Den Danske Forening i 1990erne, ikke bekæmpes med voldelige blokader og anden chikane. White Pride svarer heller ikke igen på volden med læserbreve og debatmøder, men giver svar på tiltale i byens natteliv. Skal Antiracistisk Netværk derfor selv bekæmpe White Pride, så er midlerne værtshusslagsmål, bagholdsangreb og hvad der ellers hører med til den slags bandekrig.

Når Enhedslisten dertil officielt samarbejder med det erklæret voldelige Antifascistisk Aktion, så kan partiet ikke med troværdigheden i behold modsætte sig opbygningen af et lignende tæskehold i Århus. Man kan højst arbejde for, at Århus Antifa holder volden så diskret som muligt. Lærer White Pride at blive en reel aktør i mediekrigen, så kunne det yderste venstre i Århus få virkeligt store problemer.

(Seneste udvikling: Selv Århus Stiftstidende er nu begyndt at skrive om venstrefløjens “beskidte metoder“.)

Kronologisk kildesamling:
Århusiansk bz-miljø i offensiven, Jyllandsposten 07-04-07.
Flere autonome i provinsen, Jyllandsposten 05-10-07.
Unge jages af nynazister, Århus Stiftstiden 30-11-07 (Enhedslisten forsøger at løbe en skræmmekampagne mod White Pride i gang).
“BZere” frifundet for at banke “nazisvin”, Jyllandsposten 07-01-08.
Antiracistisk Seminar, Modkraft 12-04-08 (kursusprogram fra Antiracistisk Netværk i Århus, opslået af Martin Lindblom fra Antifascistisk Aktion i København).
Tumult ved antiracistisk fest i Huset, Jyllandsposten 13-04-08.
Højrefløjsaktivist fik fem tænder slået løs, Jyllandsposten 23-04-08.
Højreradikale skærper profilen i Århus, Jyllandsposten 24-04-08.
Politi i kamp på kampdag, Jyllandsposten 01-05-08.
Røffel til bøller fra politiet, Århus Stiftstidende 03-05-08.
Frygten for nazister er overdrevet, Århus Stifstidende 03-05-08.
Masser af våben i 1000fryd, Nordjyske Tidende 09-05-08.
Chikane mod værtshus, Jyllandsposten 17-05-08.
Hård kerne styrer venstrefløj, MetroXpress 30-05-08.
Volden som argument, Jyllandsposten 01-06-08 (dobbeltinterview med White Pride og Århus Antifa. Kræver login.)
Autonome bag losseplads i midtbyen, Jyllandsposten 03-06-08.
Husets naboer i oprør over grafitti, Jyllandsposten 04-06-08.
Unge hærger bevaringsværdigt hus, Jyllandsposten 10-06-08.
“Nazister” lavede ballade i Huset, Jyllandsposten 20.06.08.
Naboer frygter nyt ungdomshus, Jyllandsposten 18-07-08.
Antifascister: Vi lader os aldrig knække; Jyllandsposten 30-07-08 (Peter Hegner Bonfils, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten, opfordre miljøet til “håndfast afstandtagen” mod White pride).
Stop de politiske voldsbøller, Århus Stifstidende 30-07-08.
Overfald var politisk opgør, Jyllandsposten 03-08-08.
Autonome støttede kammerat på anklagebænken, Århus Stiftstiden 06-08-08.
Forfulgte bil med højrefløjsaktivist, Jyllandsposten 06-08-08.
Aktivister løsladt efter hærværk, Jyllandsposten 07-08-08.
Bøller og bandekrig – ikke tale om, Århus Stifstidende 07-08-08.
Fløjkamp spidser til i Århus, Jyllandsposten 07-08-08.
Frygt for at politsk vold breder sig, Jyllandsposten 08-08-08.
Over tyve sigtelser for politisk vold og hærværk, Århus Stiftstidende 17-08-08.

Reklamer