Nyborg-interview

by Junikredsen

I et interview i Berlingske Tidende sammenfatter intelligensforskeren Helmuth Nyborg kort og skarpt, hvad det hele handler om:

“Uddannelsen øger ikke et barns IQ, men derimod muligheden for, at barnet kan bruge sin stort set biologisk givne intelligens på en produktiv måde. Dette indebærer, at læringsteoretikernes løfter om, at børn bliver klogere ved at udsætte dem for en bestemt pædagogik er tomme og uden dokumentation. Derimod kan vores viden om det enkelte barns IQ sætte lærerne i stand til at optimere pædagogikken. Et barn med lav IQ vil blive stresset af indlæringskrav, der med rette kan stilles til gennemsnitsbarnet, og høj-IQ barnet ville kede sig.”

Reklamer