Byret blåstempler terrorstøtte

by Junikredsen

Mens danske soldater dør i kamp mod international terrorisme, øger venstrefløjen sin økonomiske terrorstøtte. Denne trafik er nu blåsstemplet af Københavns Byret, der den 13. december frifandt tøjfirmaet Fighters+Lovers.

 

Fighers+Lovers er forretningsfacade for partiet Venstresocialisterne (VS), der videre er en del af Enhedslisten. Firmaets direktør er en højtstående Enhedsliste-funktionær ved navn Michael Schølardt, der udover sine aktiviteter i VS og Enhedslisten også har en fortid i den voldsautonome kamporganisation Rebel.

 

Michael Schølardt er tillige et særdeles centralt medlem af organisationen Internationalt Forum, der ledes af Torkil Lauesen fra Blekingegadebanden. En venstreorienteret forbryderbande, der gennem mange år røvede og myrdede på vegne af den arabiske terrororganisation PFLP.

 

Schølardts firma stod ikke blot anklaget for at have støttet Blekingegadebandens gamle arbejdsgiver, men tillige for at have støttet terrorgruppen FARC i Columbia. Selv om Københavns Byret fandt, at begge grupper beviseligt begår terroristiske handlinger såsom mord og kidnapninger, så valgte to af de tre dommere altså alligevel at frifinde de syv tiltalte fra det venstreekstreme tøjfirma.

 

Om dommen er udtryk for hul i hovedet eller hul i loven skal indtil videre være usagt. Men det kan i hvert fald konstateres, at dommen blot er den sidste i rækken af en lang række afgørelser fra danske domstole til fordel for den yderste venstrefløj: Politiet får ikke råbånd fra Ungdomshuset, Byret løslader nogle unge fra Ungdomshuset, Politiet gik for vidt med ransagninger.

 

Reklamer