Øko-firma bag venstreorienteret tæskehold

by Junikredsen

I 1997 fejrede bøllekorpset Antifascistisk Aktion (AFA) 1. maj på Sct. Hans Torv, Nørrebro. Som scene brugte man ladet af en lastbil, der efterfølgende blev sporet til byggefirmaet Egen Vinding og Datter i Ringsted. Et firma, der vederlagsfrit har renoveret venstreekstreme højborge som Folkets Hus, Kollektivet Bumzen og Ungdomshuset. Ifølge kilder i miljøet beskæftiger firmaet flere AFA-bøller og i 2000 sendte man netop et muskelstærkt blokadehold til Roskilde Byret, hvor Jonni Hansen, lederen af DNSB, stod tiltalt for at have påkørt en gruppe bevæbnede kommunister.

I det følgende vil vi kort opridse virksomhedens historie og dets betydning for opbygningen i 1990erne af et voldeligt kommunistisk miljø i Danmark.

Tvind-modellen: Fonden til fremme af blivende økologisk balance
Egen Vinding og Datter blev stiftet i 1980 af 8 aktivister med tilknytning til Christiania og BZ-miljøet i København. Firmaet blev lagt i Ringsted kommune, hvorfra man specialiserede sig i såkaldt økologisk byggeri. Under 1990ernes øko-bølge gik det godt for Egen Vinding og Datter, der bl.a. udførte flere opgaver for Københavns kommune. Dets mest kendte byggeri er formentlig Munkesøgård ved Roskilde, tyve huse lavet af sten, træ og papir.

Egen Vinding og Datter blev i 1994 registreret som et anpartsselskab og ejede indtil konkursen i år filialerne EVD Byg Aps., Naturmaling Aps., Lerstensfabrikken Aps., samt hovedparten af Naturisolering Aps. og EasyCom Danmark (lerstenspresseudstyr). På adressen Haslevvej 81, en gård lidt syd for Ringsted, er yderligere registreret Dansk Center for Lerbyggeri samt Arkitektforeningen House.

Det lille øko-imperium ejes officielt af Fonden til fremme af blivende økologisk balance (også Haslevvej 81, Ringsted), men bag det hele står en gruppe på ca. femten personer, der selv betegner sig som ”ældsterådet i en indianerstamme”. For at blive optaget i ældsterådet skal man gennemgå en prøvetid på minimum tre år. Ældsterådet har øverste myndighed.

Strukturen ligner til forveksling modellen for Tvind-imperiet, der officielt ejes af en fond, men hvor magten i virkeligheden ligger hos den såkaldte lærergruppe, der sidder på alle imperiets centrale poster. Som bekendt dog ikke guruen Mogens Amdi Pedersen, der sammen med resten af top-ledelsen i dag er sigtet for bl.a. mandat- og skattesvig.

Omkring Egen Vinding og Datter er det ikke lykkedes at udpege en guruskikkelse a la Amdi Pedersen, men blandt de højtstående medlemmer af ældsterådet er især Lars Jørgensen og Balder Johansen interessante.

Kollektivet Bumzen
Lars Jørgensen er øko-imperiets “snedkermester”, men også officiel direktør for Egen Vinding og Datter (om end man andre steder benægter overhovedet at have en direktør), samt næstformand i Dansk Center for Lerbyggeri.
Samtidig driver han, sammen med bl.a. Per Mikkelsen, virksomheden EVD Ejendomme A/S, også beliggende Haslevvej 81. Firmaet, der formelt selv ejes af Fonden til fremme af blivende økologisk balance, ejer bl.a. ejendommen Baldersgade 20-22 på Nørrebro, blandt kommunister kendt som ”Kollektivet Bumzen”.

Baldersgade var i sin tid højborg for BZ-Brigaden, BZ-bevægelsens trænede gadekrigere, og efter hårde kampe opgav politiet at rydde bygningen. Den blev senere erhvervet billigt, så vidt vides på tvangsaktion, af økologifonden og har siden tjent som hjemsted for den kommunistiske gadebevægelses værste bøller, bl.a. Rune Eltard-Sørensen, dømt for flere voldelige overfald.

Baldersgade er gentagne gange blevet ransaget af politiet, bl.a. i forbindelse med væbnede gaderøverier og organiseret hashhandel. Ofte beslaglægges store mængder våben i form af især køller og brosten, men også knive og skarpladte pistoler. I november 2002 afslørede politiet – ifølge eksperter fra Farum Kaserne – et ”typisk bombeværksted” i ejendommes kælder. Her havde man bl.a. fremstillet livsfarlige termitbomber, der (igen ifølge Farum Kaserne) ”i militæret bruges til antændelse af ild, såvel i køretøjer som bygninger og andet brandbart. Disse bomber kan ikke slukkes med alm. forekommende midler, men brænder indtil der ikke er mere tilbage i beholderen.” Videre fastslog eksperterne, at kommunisterne var i stand til at fabrikere tidsindstillede bomber.

Folkets Park Initiativet
Lars Jørgensen står også i tæt kontakt med folkene bag Folkets Park Initiativet, hvis officielle talsmand er Jesper Lund. Han har en fortid som medlem af Studerende mod Racisme, en voldsberedt gruppe kommunister, der i 1993 blev landskendt da politiet under ransagning af Studenterhuset ved Københavns Universitet afslørede deres hemmelige våbenlager. Gruppen blev smidt ud fra Studenterhuset og flere medlemmer efterfølgende straffet.

Folkets Park, hvor Pia Kjærsgaard i 1998 blev slået ned (formentlig af en daværende aktivist fra TV-Stop) er en byggetomt beliggende nogenlunde ud for Folkets Hus, Stengade 50, på Nørrebro. Tomten blev i midten af 1990erne ulovligt erhvervet af den kommunistiske gadebevægelse, de såkaldte autonome. Jesper Lund har på TV-Stop, en nu lukket kommunistisk lokalstation i København, truet med massevold i fald myndighederne rydder området.

Ud fra erfaringerne med Christiania forsøger kommunisterne at lægge pres på myndighederne ved ulovligt at anlægge forskellige fritidsfaciliteter på det tilranede område. Arbejdskraften hertil rekrutteres bl.a. fra Den økologiske Produktionsskole, Ravnsborggade 18, Nørrebro. Folkets Park Initiativets rekruttering af elever fra Den økologiske Produktionsskole er ikke tilfældig. Jesper Lund underviser på skolen, der blandt sine elever tæller Pil Christensen, høj profil i Globale Rødder, hvis medlemmer stod bag de voldelige overfald i marts 2003 på Danmarks udenrigsminister og Danmarks statsminister.

På adressen Ravnsborggade 18 finder man også arkitektfirmaet House, der i 1998 blev udskilt som selvstændig virksomhed fra netop Egen Vidning og Datter. House deler lokaler med Logik & Co., et mindre, økologisk byggefirma ledet af Balder Johansen, der sammen med Lars Jørgensen indtil for nylig var daglig leder af Egen Vinding og Datter.

Balder Johansen: ”Generalen”
Kilder i det autonome miljø har udpeget Balder Johansen som identisk med AFAs hemmelige general. Balder Johansen boede frem til midten af 1990erne på Christiania, hvor han som følge af sin energi og idérigdom blev – og fremdeles er – en særdeles respekteret skikkelse. Det var hovedsageligt i kraft af Balder Johansen, at den pengestærke ”Grå Hal-gruppe” – kendt under virksomhedsnavnet Strictly Underground – fra begyndelsen af 1990erne involverede sig kraftigt i opbygningen af det maskerede bøllekorps AFA.

Gennem sit venskab med især storpusheren K.H. – kendt i miljøet som ”Doktoren” – fik Balder Johansen bygget bro mellem fristadens beboere og det kriminelle miljø omkring Pusher Street om fælles såkaldt antifascistiske kamp. Kampsportseksperten ”Doktoren” trænede AFAs tæskehold – bl.a. i Den Grå Hal, Christianias førende musiksted – mens ”Generalen”, i samråd med autonome grupper centreret omkring Erik Jensens Foreningen Demos, bl.a. Den Røde Bande, koordinerede den voldelige indsats mod venstrefløjens politiske modstandere.

I slutningen af 1990erne kom der tilsyneladende en kurre på tråden mellem de militante ”antifascister” og Christianias øvrige beboere. Anledningen var efter alt at dømme pressens reaktion på de trusler, Strictly Underground fremsatte mod en journalist, fordi han havde afsløret bl.a. den tidligere hashhandler Martin Lindblom, nuværende redaktør på Modkraft, som medstifter af AFA. I hvert fald bad Christiania i sidste halvdel af 1990erne de professionelle slagsbrødre om at finde en anden base for deres udfoldelser. Kilder i miljøet oplyser, at træning af tæskehold således ikke har fundet sted på Christiania i flere år.

Konkurs
I april 2004 erklærede Retten i Ringsted anpartsselskabet Egen Vinding og Datter konkurs. Virksomheden har efterfølgende strøget ”Aps.” fra sit navn, men oplyser iøvrigt ikke offentligheden om konkursen. I stedet præsentarer man på sin hjemmeside Egen Vinding og Datter som ”en række virksomheder”: EVD Byg Aps., Lerstensfabrikken Aps., EVD Vinduer Aps., Fibre-tech A/S og EVD Ejendomme A/S. Man indrømmer at have ”udviklet” Baldersgade på Nørrebro, men fortier, at man faktisk ejer ejendommen.
 

(Artikel sakset fra internettet og lettere omskrevet. Alle oplysninger er så vidt muligt efterprøvet.)

Reklamer